Кіянка Ірина Богданівна

Посада: професор кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: iryna.kiianka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Політична культура, популізм в міжнародних відносинах, політичне урядування, європейська безпека, інституційна система ЄС.

Курси

Публікації

Кіянка І. Б. Публічна політика та популізм у ХХІ столітті: приклад США // Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 81 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2019. С. 41–52.

Кіянка І. Б. Популізм як ідеологічна норма // Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 82 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2019. С. 3-17.

Кіянка І. Б. Ідеї популізму у виборчій кампанії Президента України 2019 р. // Вісник Луцького національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини, cуспільні комунікації та регіональні студії. Луцьк. 2020. №. 1 (7). С. 223-230.

Кіянка І. Б., Ільницький С. В. Громадянські цінності в контексті публічного управління // Збірник наукових праць ДРІДУ НАДУ, Дніпро. 2020. № 2. C. 25-33

Кіянка І. Б. Шараскін А. А. Національна ідентичність та популізм: державницький аспект // Збірник наукових праць ДРІДУ НАДУ, Дніпро. 2020. № 1. С. 6-11.

Кіянка І. Б. Популізм як можливість змін та реформ // Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 87 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2020. С. 3-17.

Кіянка І.Б., Туркало М. В, Мядуховські А. Популізм і політичні міфологеми у виборчій кампанії на пост президента Франції 2022 року // Вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Луцьк. 2020. №3(14). C. 209-218.

Кіянка І. Б, Тихомирова Є. Популістські слогани у виборчій кампанії 2022 року: кейс Угорщини // Вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Луцьк. 2020. №2(13). C. 144-152.

Кіянка І., Левицька Н. Популізм і вибори в контексті глобалізаційних змін // Ефективність державного управління. 2020. Вип. 4 (65). Ч. 1. С.43-52.

Iryna Kiyanka. Aspect of Populism: Irrational, Rational Technological Measures // Language, Culture, Politics. 2020. P. 239-249.

Iryna Kiyanka, Levytska Nadiya. Populism and fascism in Europe: case of Romania // Language, Culture, Politics. 2021. Vol. 1. P-315-324.

Kiyanka I., Sharaskin A., Ilnytski S. Possibilities and Limitations of the Development of Urban Policy in Ukraine // Studies in Politics, Security and Society. Edited by Stanislaw Sulowski. Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw. 2021. Vol. 34. P. 133-140. (Scopus)

Martinkovič, M.., Marchuk, V.., Haydanka, Y., Kiyanka, I.., & Vonsovych, S. (2021). Pedagogical and political concept of interaction of Ukraine and Visegrad Group. Laplage Em Revista, 7(3D), 159-166.

Кіянка І., Туровський І. Борис Джонсон і «гіпотеза популізму» в Британській консервативній партії // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент: зб. наук. праць. Чернівці, 2023. Том 12. С. 84-94.

Kiyanka I., Turovskyi I. Russia as a Terrorist State and State-Sponsor of Terrorism // Cyberprzestrzen i administracja. Administracja publiczna – zagadnienia prawne, instytucjonalne. Red. Beata Detyna, Piotr Szymaniec. Walbrzych. 2022. No 3. S. 47-53.

Blyzhyuk, A. Kiyanka I., Ilkiv O., Cherkaska V., Berezynskyi, L. (2023) Negative Factors Influencing the Policy of Public Administration. Development of the Agriculture in the Region: The Example of Poland. Journal of the University Zulia, 15(42), 129-145. (Web of Science)

Kryshtanovych, M. , Kiyanka, I. , Ostapiak, V. , Kornat, L. , Kuchyk, O. (2023) Modeling Effective Interaction Between Society and Public Administration for Sustainable Development Policy. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18(8), 2555–2561 (Scopus)

Kiyanka I. American Populism in the Context of Political Discourse: History and Modernity // Mediaforum: Analytics, Forecasts, Information Management. Collection of Research Articles. Chernivtsi, 2024. Vol. 13. P. 125-142.

Біографія

Народилася 5 жовтня 1977 року в м. Жовква Львівська область (Україна). У 1999 році закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана (диплом спеціаліста з відзнакою).

У 1999-2002 роках навчалася в аспірантурі при кафедрі політології філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка, де у лютому 2003 року захистила кандидатську дисертацію (тема дисертації «Політична стабільність: суть та основні засоби досягнення в Україні»), спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси та здобула науковий ступінь кандидата політичних наук на підставі рішення Атестаційної комісії від 21 травня 2003 року.

З листопада 2002 року працювала на посаді викладача політології у Львівському інституті менеджменту, була заступником директора бізнес-школи з програм розвитку та стратегій. З вересня 2006 року працювала на посаді доцента кафедри політології та філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління (НАДУ) при Президентові України. Згідно рішення Атестаційної колегії від 23 грудня 2008 року було присвоєно вчене звання доцента. Крім того, відповідала за напрями міжкультурної співпраці з регіональними інститутами НАДУ в Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Впродовж 2016–2017 років навчалася у докторантурі Львівського національного університету імені Івана Франка на кафедрі теорії та історії політичної науки, де захистила у вересні 2017 року докторську дисертацію на тему «Історичні форми концептуалізації популізму як категорії політичної науки та ідеологічної норми» і на підставі рішення Атестаційної колегії від 12 грудня 2017 року отримала диплом доктора політичних наук.

З 2021 року і до сьогодні працює на посаді професора кафедри міжнародних відносин та дипломатичної служби факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Згідно рішення Вченої Ради Львівського університету від 21 лютого 2024 року присвоєно вчене звання професора.

Проходила наукове стажування в Університеті народного господарства в м. Кутно (Польща) з 03.06 по 30.07.2021 р. та з 01.07. по 01.08.2022 р. (180 год.)

Проекти

1. Міжнародний науковий проєкт Вишеградської групи, де презентувала Україну щодо проблематики сталого розвитку та сучасних викликів (2019-2021).

2. Куратор наукового проєкту «Сучасна культурна дипломатія» організований Почесними консульствами України в м. Бидгощ та м. Катовіце (Польща) для промоції українських Захисників та їх родин.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!