Долінська Наталія Василівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: nataliya.dolinska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Педагогіка вищої школи, порівняльна педагогіка, перекладознавство, методика викладання перекладознавчих дисциплін,  методика викладання іноземних мов.

Курси

Публікації

Наукові публікації

Монографії

 • Долінська Н. та ін. Педагогічна підготовка викладачів в університетах США: монографія / Н.Долінська, Ю. Козловський, Н. Мукан; за ред. Н. Мукан. – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – 2020. – 160 с.
 • Долінська Н. Центри навчання та викладання при університетах США як осередки професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні освітні запити: колективна монографія / Ю.Д. Заячук, О.В. Караманов, В.С. Федина-Дармохвал та ін. ; за заг. ред. Д.Д. Герцюка та Ю.Д. Заячук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 29-47.

Статті у Scopus та Web of Science

 • DZVINCHUK, D., RADCHENKO, O., KACHMAR, O., MYSKIV, I., & DOLINSKA, N. (2020). Analysis of Platforms and Tools of Open Study in the Conditions of Postmodern Education. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 125-143.

Статті та тези доповідей на конференціях 

 • Долінська Н.В. Особливості реалізації докторських програм для підготовки викладачів вищої школи в університетах США. [Текст] / Н. В. Долінська // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 35, Том VII (58) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2015. – С. 106-112.
 • Долінська Н.В. Організаційно-змістові аспекти функціонування національної програми “Підготовка майбутніх викладачів” у вищій школі США. [Текст] / Н. В. Долінська // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 713. Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет. – 2014. – С. 48-55.
 • Долінська Н.В. Діяльність центрів для викладачів при університетах США (на прикладі Центру викладання та навчання при університеті Міннесоти)  [Текст] / Н. В. Долінська // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 13. – С. 83-864.
 • Долінська Н.В. Інститут “tenure” у системі вищої освіти США: етапи становлення та особливості функціонування. [Текст] / Н. В. Долінська // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 36, Том I (61) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2015. – С. 124-133.
 • Долінська Н.В. Структурно-організаційні особливості адміністрування вищої школи США. [Текст] / Н. В. Долінська // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 14. – С. 94-97.
 • Долінська Н.В. Особливості та шляхи реалізації менторських програм в університетах США. [Текст] / Н. В. Долінська // Збірник наукових праць “Педагогічний дискурс”. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – Вип. 18. – С. 82-86
 • Dolinska, N. Typology of assistantship programs in US universities and their role in future faculty training / Н. В. Долінська // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. – Випуск 32. – 2017. – С.339-346.

Підручники, навчальні посібники

 • Долінська Н. В., Ярмола О. В. Short Stories for Home Reading for Students of International Relations and Law Departments: навчальний посібник / Н. В. Долінська, О. В. Ярмола. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 132 с. (Міністерство освіти і науки України №1/11-12922 від 13.08.2013).

Біографія

Освіта:
2012 – 2016 – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка.
2001 – диплом про вищу освіту за спеціальністю “Переклад”. Кваліфікація: філолог. Перекладач. Викладач англійської мови.
1996 – атестат з відзнакою про закінчення СЗСШ №93.

Професійна діяльність:

2016 – дотепер – директор Акредитованого центру тестування міжнародних іспитів Pearson Test of English (PTE)
2015 – дотепер – директор Школи Іноземних Мов “Галерея Мов”.
2009 – дотепер – директор Перекладацького Центру “Галерея Мов”.
2003 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

Проекти

Стажування

 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chelmie Тема: Ewaluacja jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym Unii Europejskiej- Polskie doświadczenie. 02.01-04.02.2020
 • Кафедра англійської мови Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Лютий – червень 2015 року. Керівник стажування – доц. Мазін Д. М.
 • Програма обміну для викладачів ВНЗ: Erasmus Mundus BMU-MID Staff Mobility, October-November 2014, University of Bologna, Italy

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!