Долінська Наталія Василівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: nataliya.dolinska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Педагогіка вищої школи, порівняльна педагогіка, перекладознавство, методика викладання перекладознавчих дисциплін,  методика викладання іноземних мов.

Курси

Публікації

Наукові публікації

Монографії

 • Долінська Н. та ін. Педагогічна підготовка викладачів в університетах США: монографія / Н.Долінська, Ю. Козловський, Н. Мукан; за ред. Н. Мукан. – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – 2020. – 160 с.
 • Долінська Н. Центри навчання та викладання при університетах США як осередки професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні освітні запити: колективна монографія / Ю.Д. Заячук, О.В. Караманов, В.С. Федина-Дармохвал та ін. ; за заг. ред. Д.Д. Герцюка та Ю.Д. Заячук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 29-47.

Статті у Scopus та Web of Science

 • DZVINCHUK, D., RADCHENKO, O., KACHMAR, O., MYSKIV, I., & DOLINSKA, N. (2020). Analysis of Platforms and Tools of Open Study in the Conditions of Postmodern Education. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 125-143.

Статті у фахових виданнях України

 • Долінська Н.В. (2020). Професійний капітал у вищій школі: поняття і роль. Молодь і ринок. – №5 (184), 94-99.
 • Долінська Н.В. (2019). Педагогічне портфоліо як інструмент підвищення кваліфікаціх викладача. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. – Випуск 33, 44-54.
 • Dolinska, N. (2017). Typology of assistantship programs in US universities and their role in future faculty training. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. – Випуск 32, 339-346.
 • Долінська Н.В. (2015). Особливості реалізації докторських програм для підготовки викладачів вищої школи в університетах США. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Додаток 1 до Вип. 35, Том VII (58): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”, 106-112.
 • Долінська Н.В. (2015). Інститут “tenure” у системі вищої освіти США: етапи становлення та особливості функціонування. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Додаток 1 до Вип. 36, Том I (61): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”, 124-133.
 • Долінська Н.В. (2015). Особливості та шляхи реалізації менторських програм в університетах США. Збірник наукових праць “Педагогічний дискурс”. – Вип. 18, 82-86
 • Долінська Н.В. (2014). Організаційно-змістові аспекти функціонуваннянаціональної програми “Підготовка майбутніх викладачів” у вищій школі США. Науковий вісник Чернівецького університету. – Випуск 713. Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць, 48-55.

Тези доповідей на конференціях

 1. Долінська Н.В. (2014). Діяльність центрів для викладачів при університетах США (на прикладі Центру викладання та навчання при університеті Міннесоти). Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Вип. 13, 83-86.
 2. Долінська Н.В. (2015). Структурно-організаційні особливості адміністрування вищої школи США. Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Вип. 14. – С. 94-97.

Підручники, навчальні посібники

 • Долінська Н. В., Ярмола О. В. Short Stories for Home Reading for Students of International Relations and Law Departments: навчальний посібник / Н. В. Долінська, О. В. Ярмола. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 132 с. (Міністерство освіти і науки України №1/11-12922 від 13.08.2013).
 • Долінська Н.В. Опануй англійські ідіоми! (Get to grips with English idioms!) / Наталія Долінська. – Львів : Видавництво “Апріорі”, 2021. – 104 с. ISBN 978-617-629-718-5

Біографія

Освіта:
2012 – 2016 – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка.
2001 – диплом про вищу освіту за спеціальністю “Переклад”. Кваліфікація: філолог. Перекладач. Викладач англійської мови.
1996 – атестат з відзнакою про закінчення СЗСШ №93.

Професійна діяльність:

2016 – дотепер – директор Акредитованого центру тестування міжнародних іспитів Pearson Test of English (PTE)
2015 – дотепер – директор Школи Іноземних Мов “Галерея Мов”.
2009 – дотепер – директор Перекладацького Центру “Галерея Мов”.
2003 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

Проекти

Стажування

 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chelmie Тема: Ewaluacja jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym Unii Europejskiej- Polskie doświadczenie. 02.01-04.02.2020
 • Кафедра англійської мови Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Лютий – червень 2015 року. Керівник стажування – доц. Мазін Д. М.
 • Програма обміну для викладачів ВНЗ: Erasmus Mundus BMU-MID Staff Mobility, October-November 2014, University of Bologna, Italy
 • Програма Конгресу США «Open World», Американські Ради з міжнародної освіти, жовтень-листопад 2012р.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!