Перша іноземна мова І-ІІ (англійська)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Іспит
24.5Немає
35Іспит
46Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1128МВЕ-11Дмитрасевич Р. Я., доцент Кащишин Н. Є.
МВР-11Лосєва І. В., доцент Пришляк Л. В.
МВП-11доцент Тхоровська С. В., Грабельська О. В.
МВІ-11Красовська І. Є., Кучик Г. Б.
МВБ-11Сокальський М. В., Четайкіна В. В.
2112МВЕ-11Дмитрасевич Р. Я., доцент Кащишин Н. Є.
МВР-11Лосєва І. В., доцент Пришляк Л. В.
МВП-11доцент Тхоровська С. В., Грабельська О. В.
МВІ-11Красовська І. Є., Кучик Г. Б.
МВБ-11Сокальський М. В., Четайкіна В. В.
МВК-11
380МВЕ-21доцент Антохів-Сколоздра О. М., доцент Козак Т. М.
МВР-21доцент Копчак М. М., доцент Шолота Х. В.
МВП-21Долінська Н. В., Дроф'як Н. І.
Клюк У. Б., Ольхович-Новосадюк М. М.
Толочко О. Я.
Турчин Д. Б., Ярмола О. В.
480МВЕ-21доцент Антохів-Сколоздра О. М., доцент Козак Т. М.
МВР-21доцент Копчак М. М., доцент Шолота Х. В.
МВП-21Долінська Н. В., Дроф'як Н. І.
Клюк У. Б., Ольхович-Новосадюк М. М.
Толочко О. Я.
Турчин Д. Б., Ярмола О. В.

Опис курсу

Основна мета вивчення першої іноземної мови (1-2 курси) на факультеті міжнародних відносин полягає у набутті студентами іншомовної комунікативної компетенції, тобто сформуванні у студента вміння здійснювати іншомовне спілкування в реальних ситуаціях. Завдання з англійської мови передбачають формування такого комплексу навичок усної та писемної комунікації:

 • мовлення (побутова, культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • читання (художня, країнознавча, суспільно-політична, фахова література);
 • аудіювання (побутова, культурологічно- країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • письмо (побутова, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики).

Рекомендована література

Основна

 1. Барановська Т. В. Граматика англійської мови / Т. Барановська.– Київ : ТОВ ВП Логос-М, 2006.
 2. ДолінськаН. В., Ярмола О. В., Лосєва І. В. Методичні вказівки з домашнього читання для студентів факультету міжнародних відносин / Н. Долінська, О. Ярмола, І. Лосєва. – Львів : ЛНУ ім. І Франка, 2010.
 3. ЗарумаО. Р., Михайленко Н. О., Сащин О. М., Тхоровська С. В. Практичний курс англійської мови / О. Зарума, Н. Михайленко, О. Сащин, С. Тхоровська. – Вінниця : Нова Книга, 2008.
 4. Зарума О. Р. Практичний курс граматики англійської мови / О. Зарума. – Вінниця : Нова Книга, 2012.
 5. Шолота Х. В., Антохів-Сколоздра Л. М. Political and Business English / Х. Шолота, Л. Антохів-Сколоздра. – Львів : ЛНУ ім. І Франка, 2005.
 6. Hewings Martin. Advanced Grammar in Use / Hewings. – Cambridge University Press, 1999.
 7. Vince Michael, Emmerson Paul. English Grammar and Vocabulary. First Certificate /  Vince, P. Emmerson. – Macmillan, 2003

Додаткова

 1. Allsop Jake. Test Your Phrasal Verbs / J. Allsop. – Penguin English Guides, 2008.
 2. Evans Virginia. Grammar Way / V. Evans. – Express Publishing, 2003
 3. McCarthy Michael, O’Dell Felicity. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate / McCarthy, F. O’Dell. – Cambridge University Press, 2005.
 4. McCarthyMichael, O’Dell  English Phrasal Verbs in Use / M. McCarthy, F. O’Dell. – Cambridge University Press, 2005.
 5. Prodromou Grammar and Vocabulary for First Certificate / L. Prodromou. – Longman, 2007.
 6. Watcyn-Jones Peter. Test Your Idioms / Watcyn-Jones. – Penguin English Guides, 2008.
 7. Watcyn-Jones Peter, Allsop Test Your Prepositionі / P. Watcyn-Jones, J. Allsop. – Penguin English Guides, 2008.
 8. Wyatt Test Your Vocabulary for FCE / R. Wyatt. – Penguin English Guides, 2008.
 9. Watcyn-Jones Peter, Allsop. Test your Grammar and Usage for FCE / P. Watcyn-Jones, J. Allsop. – Penguin English Guides,

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму