Перша іноземна мова І-ІІ (англійська)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Іспит
24.5Немає
35Іспит
46Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1128Дмитрасевич Р. Я., доцент Кащишин Н. Є.
Лосєва І. В., доцент Пришляк Л. В.
доцент Тхоровська С. В., Грабельська О. В.
Красовська І. Є., Кучик Г. Б.
Сокальський М. В., Четайкіна В. В.
2112Дмитрасевич Р. Я., доцент Кащишин Н. Є.
Лосєва І. В., доцент Пришляк Л. В.
доцент Тхоровська С. В., Грабельська О. В.
Красовська І. Є., Кучик Г. Б.
Сокальський М. В., Четайкіна В. В.
Ющук Н. В.
380Антохів-Сколоздра О. М., доцент Козак Т. М.
Копчак М. М., Шолота Х. В.
Долінська Н. В., Дроф'як Н. І.
Клюк У. Б., Ольхович-Новосадюк М. М.
Толочко О. Я.
Турчин Д. Б., Ярмола О. В.
480Антохів-Сколоздра О. М., доцент Козак Т. М.
Копчак М. М., Шолота Х. В.
Долінська Н. В., Дроф'як Н. І.
Клюк У. Б., Ольхович-Новосадюк М. М.
Толочко О. Я.
Турчин Д. Б., Ярмола О. В.

Опис курсу

Основна мета вивчення першої іноземної мови (1-2 курси) на факультеті міжнародних відносин полягає у набутті студентами іншомовної комунікативної компетенції, тобто сформуванні у студента вміння здійснювати іншомовне спілкування в реальних ситуаціях. Завдання з англійської мови передбачають формування такого комплексу навичок усної та писемної комунікації:

 • мовлення (побутова, культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • читання (художня, країнознавча, суспільно-політична, фахова література);
 • аудіювання (побутова, культурологічно- країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • письмо (побутова, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики).

Рекомендована література

Основна

 1. Барановська Т. В. Граматика англійської мови / Т. Барановська.– Київ : ТОВ ВП Логос-М, 2006.
 2. ДолінськаН. В., Ярмола О. В., Лосєва І. В. Методичні вказівки з домашнього читання для студентів факультету міжнародних відносин / Н. Долінська, О. Ярмола, І. Лосєва. – Львів : ЛНУ ім. І Франка, 2010.
 3. ЗарумаО. Р., Михайленко Н. О., Сащин О. М., Тхоровська С. В. Практичний курс англійської мови / О. Зарума, Н. Михайленко, О. Сащин, С. Тхоровська. – Вінниця : Нова Книга, 2008.
 4. Зарума О. Р. Практичний курс граматики англійської мови / О. Зарума. – Вінниця : Нова Книга, 2012.
 5. Шолота Х. В., Антохів-Сколоздра Л. М. Political and Business English / Х. Шолота, Л. Антохів-Сколоздра. – Львів : ЛНУ ім. І Франка, 2005.
 6. Hewings Martin. Advanced Grammar in Use / Hewings. – Cambridge University Press, 1999.
 7. Vince Michael, Emmerson Paul. English Grammar and Vocabulary. First Certificate /  Vince, P. Emmerson. – Macmillan, 2003

Додаткова

 1. Allsop Jake. Test Your Phrasal Verbs / J. Allsop. – Penguin English Guides, 2008.
 2. Evans Virginia. Grammar Way / V. Evans. – Express Publishing, 2003
 3. McCarthy Michael, O’Dell Felicity. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate / McCarthy, F. O’Dell. – Cambridge University Press, 2005.
 4. McCarthyMichael, O’Dell  English Phrasal Verbs in Use / M. McCarthy, F. O’Dell. – Cambridge University Press, 2005.
 5. Prodromou Grammar and Vocabulary for First Certificate / L. Prodromou. – Longman, 2007.
 6. Watcyn-Jones Peter. Test Your Idioms / Watcyn-Jones. – Penguin English Guides, 2008.
 7. Watcyn-Jones Peter, Allsop Test Your Prepositionі / P. Watcyn-Jones, J. Allsop. – Penguin English Guides, 2008.
 8. Wyatt Test Your Vocabulary for FCE / R. Wyatt. – Penguin English Guides, 2008.
 9. Watcyn-Jones Peter, Allsop. Test your Grammar and Usage for FCE / P. Watcyn-Jones, J. Allsop. – Penguin English Guides,

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму