Шаран Ольга Василівна

Посада: доцент кафедри європейських та регіональних студій

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-56

Електронна пошта: olha.sharan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Сепаратизм, європейські регіональні студії, міжнародні відносини

Курси

Публікації

 • Національні та міжнародно-політичні механізми протидії сепаратизму в Іспанії (на прикладі Каталонії) // Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 134 (7). С. 386-392.
 • Separatist tendencies in Catalonia // The 3rd International youth conference – Perspectives of science and education. SLOVO\WORD, New York, USA. 2018. P. 353-358.
 • Офіційна позиція Європейського Союзу щодо проявів сепаратизму у його державах-членах // Science and society. Proceedings of the 6th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2018. P. 30–33.
 • Політика Європейського Союзу щодо протидії сепаратизму // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія міжнародні відносини. 2018. Вип. 45. С. 176-185.
 • Прояви сепаратизму у Балканських державах // Imperatives of civil society development in promoting national competitiveness: Proceedings of the 1stInternational Scientific and Practical Conference. Batumi, Georgia: Publishing House «Kalmosani». 2018. Vol. 1. P. 26-28.
 • Національні та міжнародно-політичні механізми протидії сепаратизму у Балканських державах // Науково-теоретичний альманах «Грані». 2019. Т. 22. Вип. 1. С. 68-77.
 • Позиція Європейського Союзу щодо українсько-російського конфлікту // Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. 2. Луцьк, Терен. 2019. С. 335-344.
 • Information warfare as an integral part of Russia’s hybrid warfare against Ukraine: mechanisms of conducting the war and counteracting it // Wojna – konflikt – spór. Obszary rywalizacji w przestrzeni międzynarodowej. Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn–Lwów. 2020. Tom 1. P. 182–194.
 • Діяльність Організації Об’єднаних Націй щодо протидії сепаратизму в європейських державах // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. Вип. 30. С. 212–219. (у співавторстві)
 • Effectiveness of national mechanisms of suppression of separatism in the member states of the European Union (case study of Belgium, France and Spain) // Global Studies Review. 2020. Vol. 1. Iss. 3. P. 35–46.
 • Episteme of separatism in the political science // Evropský politický a právní diskurz. 2021. Vol. 8. Iss. 1. P. 141–147.
 • Міжнародно-політичні механізми протидії сепаратизму у державах Європи = International political mechanisms of suppression of separatism in the states of Europe : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 328 с.

Біографія

Закінчила з відзнакою бакалаврат (2014) та магістратуру (2016) факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Країнознавство» та отримала кваліфікацію «Політолог-міжнародник. Перекладач».

У 2016–2020 рр. навчалася в аспірантурі Львівського університету. Тема дисертації – «Міжнародно-політичні механізми протидії сепаратизму у державах Європи» (науковий керівник – доц. Федунь О. В.). У 2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 052 «Політологія».

Вивчала англійську, німецьку, латинську, французьку, грецьку, турецьку, іспанську, польську, шведську та хорватську мови.

У 2019 р. впродовж семестру навчалася на факультеті політичних наук Загребського університету (Хорватія) в рамках програми Еразмус+.

З вересня 2020 р. – асистент кафедри європейських та регіональних студій факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, з вересня 2023 р. – доцент кафедри європейських та регіональних студій.

Міжнародні стажування:

 • Загребський університет, Хорватія (квітень-травень 2022 р., липень 2022 р., квітень 2023 р., вересень 2023 р., травень 2024 р.);
 • Університет прикладних наук Велика Гориця, Хорватія (жовтень 2022 р.);
 • Уппсальський університет, Швеція (травень 2023 р., квітень 2024 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!