Політичний регіоналізм у сучасному світі

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Шаран О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВК-41Шаран О. В.

Опис курсу

Основне завдання – ознайомити студентів з різноманітними трактуваннями понять «регіон» та «регіоналізм», вивчити, запропоновані українськими та зарубіжними науковцями, підходи до розуміння суті, передумов виникнення та засобів політичного регіоналізму, розглянути характерні риси політичного регіоналізму як ідеології та складової суспільного розвитку країн світу, зокрема в Україні.

Рекомендована література

  1. Безуглий В. В. Регіональна економічна та соціальна географія світу : навч. посіб. / В. В. Безуглий, С. В. Козинець. К., 2003. 688 с.
  2. Верменич Я. Концепт регіоналізму в сучасній термінопрактиці // Регіональна історія України: збірник наукових статей. 2014. Вип. 8. С. 19–54.
  3. Вітман К. Придністров’я: перспективи розв’язання конфлікту // Політичний менеджмент. 2008. Вип. 4. С. 101–106.
  4. Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин : колективна монографія / кол. авт. ; за ред. О. А. Довгаль, Н. А. Казакової. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 540 с.
  5. Горло Н. Особливості політичної регіоналізації України в контексті впливу глобалізаційних процесів. Політичний менеджмент. 2012. Вип. 1–2. С. 103–111.
  6. Дівак В. Сепаратизм як феномен сучасної політики: політологічні та правові аспекти. Київ : Логос, 2010. 224 с.
  7. Дністрянський М. С. Етнографія України: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 232 с.
  8. Донбас і Крим – ціна повернення : монографія /за заг. ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко. Київ: НІСД, 2015. 474 с.
  9. Дубницький В. І., Федулова С. О. Передумови трансформаційних процесів у регіонах України. Регіональна економіка. 2016. Вип. 2. С. 34–43.
  10. Етнологія: навч. посіб. / В. В. Утвенко. К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2017. 244 с.

та інші (див. Силабус)

Силабус:

Завантажити силабус