Максимук Андрій Олександрович

Посада: доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Електронна пошта: andriy.maksymuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Структурні чинники інфляції, цінові механізми, макроекономічні реформи, економіка пострадянських держав, економіка ЄС.

Курси

Публікації

Біографія

У 2003 році закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка і здобув ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Структурні чинники інфляції в умовах монетарної стабілізації» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством) у Львівській державній фінансовій академії.

З 2004 до 2012 року працював на посаді асистента кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2012 року до тепер працює на посаді доцента цієї ж кафедри. Забезпечує викладання таких курсів: «Економетрика», «Теорія статистики», «Теорія інвестицій», «Розрахунки і платежі у міжнародному бізнесі», «Кількісні методи у соціально-економічних дослідженнях». Здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!