Економетрика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Максимук А. О.МВЕ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МВЕ-31доцент Максимук А. О.

Опис курсу

Мета курсу:

 • Ознайомити студентів з основами теорії ймовірностей та математичної статистики.
 • Ознайомити студентів з основними концепціями аналізу даних та прийняття рішень.
 • Вивчити основні поняття економетричної теорії.
 • Вивчити основні принципи побудови економетричних моделей та їх властивості.
 • Навчитись аналізувати економетричні моделі.
 • Навчитись прогнозувати на основі економетричних моделей.
 • Навчитись використовувати програмні пакети Excel та “E-views” для обробки даних та аналізу моделей.

Попередні вимоги:

Студенти повинні добре засвоїти курси “Вища математика”.

Цей курс навчить:

 • Орієнтуватись в основних поняттях та методах теорії ймовірностей та статистики.
 • Оцінювати точність та вірогідність свого аналізу.
 • Основ економетричної теорії.
 • Аналізувати дані за допомогою пакету “E-views”.
 • Прогнозувати економічні процеси.
 • Дослідницької роботи та вміння представити отримані результати

Переносні навички:

 • Студенти зможуть моделювати та аналізувати економічні процеси.
 • Студенти ознайомляться з пакетом “E-views” для аналізу даних.
 • Виконання спільних проектів у групах дозволить розвинути вміння колективної організації праці.

Рекомендована література

Базова:

 1. Сигел Е. Практическая бизнес-статистика . Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. – 1056 с.
 2. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах /Пер. с анг.. – М.:Финансы, ЮНИТИ”, 1999. – 527 с.
 3. Лук”яненко І., Краснікова Л. Економетрика: Підручник. – Київ: Знання, 1998. – 475 с.
 4. Наконечний С.І. та ін. Економетрія: Підручник. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – К.: КНЕУ, 2000. – 296 с.
 5. Єлейко В., Економетрія. – Львів: Марка Лтд, 1998. – 296 с.
 6. Gujarati D. Essentials of Econometrics – N.Y. et al: Mc Graw Hill, 1992, – 465 p.
 7. Магнус Я.Р. та ін. Эконометрика. – М.: Дело, 1997, – 200 с.
 8. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.:ИНФРА-М, 1997,-300 с.

Допоміжна:

 1. Handbook of Econometrics, Volumes I-III, edited by Zvi Griliches and Michael D. Intriligator, 3500 p. (http://www.elsevier.nl/hes/books/02/menu02.htm)
 2. StatSoft, Inc. (2001). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. WEB: http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.
 3. Замков О. и др. Математические методы в экономике: Підручник – Москва: Дело и Сервис, 1999. – 365 с.
 4. Холден К., Піл Д.А., Томпсон Дж.Л. Економічне прогнозування: вступ – К.: Інформтехніка-ЕМЦ, 1996, – 200 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 2. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua
 3. Офіційний сайт Міністерства економіки України – www.me.gov.ua

Завантажити

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму