Теорія інвестицій

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Максимук А. О.МВЕ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616МВЕ-31доцент Максимук А. О.

Опис курсу

Мета курсу:
Вивчити ключові поняття теорії інвестицій.
Навчитись аналізувати цінні папери.
Навчитись формувати оптимальний портфель інвестицій.
Навчитись оцінювати ефективність портфелю цінних паперів.

Цей курс навчить:
Основ теорії інвестицій.
Оцінювати акції, облігації та деривативи.
Сучасних моделей оцінки активів, таких як CAPM та APT.
Дослідницької роботи та вміння представити отримані результати.

Переносні навички:
Студенти зможуть моделювати та аналізувати інвестиційні процеси.
Студенти використовуватимуть Excel для аналізу даних.
Виконання проектів та написання есе дозволить розвинути вміння аналітичної роботи.

Рекомендована література

Базова:

  1. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейлі Д.В. Инвестиции: Пер. З англ. – Москва: ИНФРА-М, 2003. – ХІІ, 1028 с. або
  2. William F.Sharpe, Gordon J.Alexander, Jeffrey V.Bailey Investments, Prentice-Hall, 2003, – 962 p.
  3. Притула Я.Я. Теорія інвестицій. Тексти лекцій.

Допоміжна:

  1. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципи инвестиций, 4-е вид.: Пер. З англ. – Москва: Вильямс, 2002. – 984 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму