Бехта Тамара Олександрівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: tamara.bekhta@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Текстолінгвістика, дискурсознавство, когнітивна наратологія.

Курси

Публікації

Статті в акредитованих журналах Міністерства освіти і науки України

 • 1. Бехта Т.О. Генезис та еволюція англійського детективного жанру /Т.О. Бехта // Науковий вісник Львівського національного університету: зб. наук. праць / відпов. ред. Мальський М.З. – Вип. 2: Міжнародні відносини, 2000. – С. 584–591.
 • 2. Бехта Т.О. Жанр англійського детективу: генезис, категоріальні та дискурсні особливості // Дискурс іноземномовної комунікації: колективна монографія (науков. редактор проф. Кусько К.Я.) – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – С. 283–293.
 • 3. Бехта Т.О. Фреймова структура композиційної організації детективного дискурсу / Т.О. Бехта // Науковий часопис Волинського державного університету імені Лесі Українки: зб. наук. праць / наук ред. Зубович В.С. – Вип. №3: Філологічні студії. – Луцьк: Волинський Академічний Дім, 2002. – C. 73–79.
 • 4. Бехта Т.О. Лінгвістична модель інтерпретації дискурсу / Т.О. Бехта // Науковий вісник Запорізького державного університету: зб. наук. праць / наук. ред. Савін В.В. – Вип. №2: Філологічні науки. – Запоріжжя: Вид-во Запорізького державного університету, 2004. – С. 29–34.
 • 5. Бехта Т.О. Принцип дії фреймів – основа сучасного моделювання когнітивної інтерпретації дискурсу / Т.О. Бехта // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / гол. ред. Чередниченко О.І. – Вип. 11. – Книга 1. – К: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 41–44.              
 • 6. Бехта Т.О. Ментальні моделі як основа репрезентації знань та інтерпретації дискурсу / Т.О. Бехта // Науковий вісник Сумського державного університету: зб. наук. праць / наук. ред. Швачко С.О. – Вип. – №3 (62)’: Філологічні науки. – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2004. – С. 32–37.
 • 7. Бехта Т.О. Фреймове вираження концептів детективного дискурсу /Т.О. Бехта // Науковий вісник Сумського державного університету: зб. наук. праць / наук. ред. Швачко С.О. – Вип. – №5 (77)’: Філологічні науки. – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2005. – С. 28–34.
 • 8. Бехта Т.О. Роль текстово-специфічних ментальних структур в інтерпретації детективного дискурсу / Т.О. Бехта // Наукове видання Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: зб. наук. праць / голов. ред. Ужченко В.Д. – Вип. – № 1 (16): Лінгвістика. – Луганськ: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 2009. – С. 113–122.
 • 9. Bekhta T.O. Genre: Definition and Study / Bekhta T.O. // 6th National TESOL Ukrainian Conference [“The Way Forward to Ehglish Language and ESP Teaching in the Third Milllenium”] – Vynnytsja, 2001. – P. 8–10.
 • 10. Бехта Т.О. Варіативність сприйняття літературно-художнього твору /Т.О. Бехта // Вісник Львівського нац. університету. – Серія «Міжнародні відносини». 2009. – № 26.
 • 11. Бехта Т.О. Фреймова когезія детективного тексту /Т.О. Бехта // Германська філологія: 3бірник наук. праць. – Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. – № 551.
 • 12. Бехта Т.О. Наративний фрейм – когнітивна модель розгортання фабули класичного детективу /Т.О. Бехта // Наукові записки. – Серія філологічні науки (мовознавство): Кіровоград. 2011. – № 96 (1).
 • 13. Бехта Т. О. Жанрові фрейми класичного детективу / Т. О. Бехта // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . – 2012. – Вип. 62. – С. 30-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_62_9.
 • 14. Бехта Т.О. Фреймові стратегії когерентності детективного тексту і дискурсу /Т.О. Бехта // Наукові записки Луганського національного університету – Серія філологічні науки: 36., наук. праць. Луганськ. 2011. – № 1 (33).
 • 15. Бехта Т. О. Роль ментальних моделей у когнітивному опрацюванні тексту / Т. О. Бехта // Нова філологія. – 2011. – № 45. – С. 15-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2011_45_6.
 • 16. Бехта Т. О. Текст і дискурс як категорії літературно-художньої комунікації / Т. О. Бехта // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 37. – С. 51-53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_37_18.
 • 17. Бехта Т.О. Детективний жанр у форматі фреймоорієнтованого підходу /Т.О. Бехта // Концептуальний простір дискурсів: квантитативна когнітологія. – Матеріали ІІ докторантського колоквіуму. – Чернівці, 2014.

Навчально-методична продукція

 • 1. Бехта Т.О. English Tenses through Tests. Граматичний практикум з англійської мови: Львівський національний університет імені Івана Франка. – Серія іноземні мови. 2012. – № 37.
 • 2. Бехта Т.О. Часові форми дієслова. – Англійська граматика в тестах. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів та аспірантів університету. – Львів, 1994. – 32 с. – (за редакцією І.А. Бехти).
 • 3. Бехта Т.О. Модальні дієслова. – Англійська граматика в тестах. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів та аспірантів університету. – Львів, 1994. – 32 с. – (за редакцією І.А. Бехти).
 • 4. Бехта Т.О. Спосіб дієслова. – Англійська граматика в тестах. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів та аспірантів університету. – Львів, 1994. – 36 с. – (за редакцією І.А. Бехти).
 • 5. Бехта Т.О. Тести для перевірки знань студентів гуманітарних та природничих факультетів університету. Тести з англійської мови. – Львів, 1994. – 130 с.
 • 6. Бехта Т.О. До системного вивчення граматики з англійської мови. Методичний посібник. – Львів, 1993. – 100 с. – (колектив авторів).
 • 7. Бехта Т.О. Англійська система часів в таблицях. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів університету. – Львів, 1989. – 24 с.

Біографія

Освіта

 • диплом Львівського державного університету імені Івана Франка, філолог, викладач, перекладач англійської мови, Львів (1983).
 • кандидат філологічних наук (спеціальність: 10.02.04. – германські мови), Чернівці (2010).
 • доцент кафедри іноземних мов – Київ (2013).

Дисертація: «Лінгвокогнітивне моделювання англомовного детективного дискурсу» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови – (науковий керівник академік ВШ України, доктор філологічних наук, професор Кусько К.Я.).

Професійна діяльність

З 2013 – доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин.

1996-2013 – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Навчальні курси

 • семінари з теорії і практики перекладу
 • іноземна мова спеціальності

Проекти

Доповіді на загальноукраїнських та міжнародних конференціях

 • Мова – Культура – Особистість. – Острог, 2013.
 • Дискурсология: язык, культура, общество. – Луганск, 2011.
 • Іноземна філологія у ХХІ столітті. – Запоріжжя, 2011.
 • Актуальні проблеми германської філології. – Чернівці, 2011.
 • Проблеми загальномовної та ареальної семантики. – Луганськ, 2009.
 • Методологічні проблеми сучасного перекладу. – Суми, 2004, 2005.
 • 6th National TESOL Ukraine Conference. – Vynnytsya, 2001.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!