Земан Ігор Васильович

Посада: доцент кафедри міжнародного права, заступник декана факультету міжнародних відносин з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: ihor.zeman@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

Історія міжнародного права, наука міжнародного права у Львівському університеті, право біженців, дипломатичне і консульське право.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Земан І. В. Наука міжнародного права у Львівському університеті : монографія / І. В. Земан ; за наук. ред. канд. юрид. наук, проф. В. М. Репецького. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320 с., в т. ч. 20 д.а.
 2. Земан І. В. Спадковість поколінь у Львівській школі міжнародного права / І. В. Земан // Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку (до 60-ліття проф. В.М. Репецького) / М. М. Микієвич, М. В. Буроменський, В. В. Гутник [та ін.]; за ред. д.ю.н., проф. М. М. Микієвича. – Львів: ЛА «Піраміда», 2013. – С. 71–83., в т. ч. 0,8 д.а.
 3. Zeman I. Jan Kozielewski na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie / A. Redzik, I. Zeman // Jan Karski. Misja kompletna; red. Iwona Hofman. – Wydawnictwo: UMCS, 2015. – S. 89‒116., в т. ч. 1,7 д.а.
 4. Земан І.В. Статут ООН та права людини у баченні Луїса Сона / І. В. Земан // Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського : моногр. / авт.кол.; за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутника. – Львів; Одеса, 2017. – С. 380 – 393. 0,8 д.а.
 5. Мальський М., Земан І. Львівська школа дипломатії (Дипломатичні Студії у Львівському університеті). Львів, 2020. 122 с.
 6. Земан І. Правова природа основних принципів міжнародного права. Міжнародне право у світі динамічних змін: контури майбутнього міжнародного правопорядку / наук. ред. В. Репецький, І. Земан, В. Гутник. Львів, 2021. С. 47‒59.

Підручники:

 1. Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у протидії злочинності) : підручник / В. А. Гринчак, І. В. Земан, І. І. Когутич, О. К. Марін. – Харків : Право, 2019. – 440 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Земан І.В. Історія розвитку школи дипломатії у Львівському університеті / І. В. Земан // Наше право. – 2012. – №1. – ч. 1. – С. 175–179.
 2. Земан І.В. Формування міжнародно-правових вчень у Львівському університеті / І В. Земан // Європейські перспективи. – 2012. – №3. – ч. 1. – С. 199–208.
 3. Земан І. Зігмунт Цибіховський – перший завідувач кафедрою права народів та міжнародного приватного права у Львівському університеті / І. Земан // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 30. – С. 210–218.
 4. Земан І. В. Особливості функціонування кафедри міжнародного права у Львівському університеті впродовж 1939 – 1991 рр. / І. В. Земан // Наше право. – 2013. – №4. – С. 189–195.
 5. Земан І. В. Вихованці Львівського університету, яку здобули світову славу юристів-міжнародників / І. В. Земан // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2013. – Випуск 33. – С. 154–163.
 6. Земан И. В. Международно-правовые взгляды В.В. Преображенской / И.В. Земан // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (Молдавский журнал международного права). – 2013. – Nr. 3 (29). – P. 115–124.
 7. Земан І. В. Міжнародно-правові претензії Греції до Англії щодо права власності на «мармури Елджіна» / В. М. Репецький, І. В. Земан // Міжнародне право. – 2013. – № 1-2. – С. 135‒146.
 8. Земан І. Вплив Луїса Сона на розвиток сучасного міжнародного права прав людини / І. Земан // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2016. – Випуск 38. – С. 246-252.
 9. Репецький В. Кафедра міжнародного права Львівського університету: спадковість і нові підходи / В. Репецький, І. Земан // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2017. – Випуск 42. – С. 166-172.
 10. Zeman I. Die völkerrechtliche Tätigkeit von Leo Strisower und sein Einfluss auf Hans Kelsen, Alfred Verdross und Hersch Lauterpacht / I. Zeman // Zeitschrift für öffentliches Recht – 2018. – Volume 73. – Issue 2. – P. 373-396.
 11. Репецький В., Земан І. Львівська школа міжнародного права: історія і сучасність. Український часопис міжнародного права. 2018. Випуск 2. С. 12-21.
 12. Земан І. Компетенція Європейського суду з прав людини щодо розгляду міждержавних спорів – справи України проти Російської Федерації. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2018. Випуск 45. С. 209 – 218.
 13. Kuźniak B., Zeman I. Sytuacja uchodźców wewnętrznych na Ukrainie w świetle regulacji prawno-międzynarodowych. Studia Prawnicze KUL. 2018. No 1 (73). S. 81-94.
 14. Галімурка П., Земан І. Правова природа консультативних висновків Міжнародного Суду ООН. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2019. Випуск 47. С. 163-172.
 15. Kuźniak B., Zeman I. World Responsibility to Act in Russia’s War against Ukraine. Polish Political Science Yearbook. 2022. Vol. 51. No P. 1-10.
 16. Земан І. Значення доктрини у кодифікації сучасного міжнародного права. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, 2023 Серія Право. Випуск 76(2). С. 227-231.

Публікація web of science

 1. Redzik A., Zeman I. Mistrzowie Rafala Lemkina – lwowska szkola prawa. Civilians in contemporary armed conflicts: Rafal Lemkin’s heritage; pod red. nauk. Agnieszki Bienczyk-Missala. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. S. 31–36.
 2. Ortynskyi V.; Shamrayeva V.; Zeman I.; Lisna I.; Valetska O. Philosophy of “Soft Law” as a Universal Regulator of International Relations Management. WISDOM. 2021. Vol. 20. No. 4. P. 95-103.

Біографія

ДОСВІД РОБОТИ
Листопад 2019 – дотепер Експерт у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти
вересень 2016 – дотепер Заступник декана факультету міжнародних відносин
жовтень 2014 – дотепер Асистент кафедри міжнародного права (2014 – 2015); Доцент кафедри міжнародного права (2016 – дотепер)
лютий 2015– вересень 2015 Військова служба по мобілізації у Збройних Силах України, офіцер
ОСВІТА
2014 Захист дисертації кандидата юридичних наук. Тема дисертації «Становлення та розвиток науки міжнародного права у Львівському університеті».
листопад 2010 – жовтень 2013 Навчання в аспірантурі на кафедрі міжнародного права ЛНУ ім.І.Франка
жовтень 2011 – червень 2012  Навчання по стипендійній програмі «Еразмус-Мундус. Докторські студії» у Гумбольдському університеті, кафедра публічного, міжнародного і європейського права, Берлін (Німеччина)

 

вересень 2009 – червень 2010 Навчання в магістратурі. Спеціальність юрист-міжнародник. Перекладач.
вересень 2005 – червень 2009 Бакалавр з міжнародного права
СТАЖУВАННЯ
12.05 – 15.05.2019 р. Наукове відрядження до Вільного університету Берліну, лекція на тему: «Міжнародно-правові аспекти російсько-українського конфлікту у Керченській протоці».

Вільний університет Берліну (Німеччина).

01.03 – 31.03.2017 Дослідницька робота в рамках стипендії Австрійської служби академічних обмінів «Міжнародно-правові погляди Лео Стрісовера та його вплив на Г.Кельзена, А.Фердросса та Г.Лаутерпахта»

Віденський університет, відділення міжнародного права та міжнародних відносин (Австрія)

11.04 – 20.04.2016 Стипендія Erasmus + для мобільності викладачів. Ряд лекцій з права Європейського Союзу.

Фрідріх Шіллер університет Єни (Німеччина)

16 серпня 2012 – 31 серпня 2012 Літня школа “Альбахська літня школа європейської інтеграції 2012” (Австрія). Закінчив Навчальний курс з права та політики Європейського Союзу

 

14 червня 2010 – 10 липня 2010 Літня школа ” Deutsch Erleben ” (Берлін, Німеччина). Німецький мовний курс
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Німецька, Англійська, Польська

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!