Міжнародне публічне право (для неправничих спеціальностей)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Земан І. В.МВЕ-21
416Земан І. В.МВЕ-21
316Зубарева А. Є.МВР-21
416Зубарева А. Є.МВР-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МВЕ-21Земан І. В.
МВР-21Зубарева А. Є., доцент Столярський О. В.
416МВЕ-21Земан І. В.
МВР-21Зубарева А. Є., доцент Столярський О. В.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” є аналіз та вивчення сучасної системи світового правопорядку та підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців з ґрунтовними теоретичними знаннями та практичними навичками аналізувати актуальні проблеми міжнародних відносин на підставі міжнародно-правового підходу.

Завдання навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” полягає в системному і комплексному наступних питань: поняття, принципів, джерел, суб’єктів міжнародного права, а також огляд таких основних галузей, як Право міжнародних договорів, Право зовнішніх зносин, Право міжнародних організацій, Міжнародне морське право, Міжнародне право прав людини, Право міжнародної безпеки, Міжнародне гуманітарне право, Міжнародне повітряне право.

Предмет навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” передбачає вивчення національних та міжнародно-правових актів, наукової літератури, що містить основні теоретичні положення предмету та допоможуть сформувати у студента базові знання з загальної та особливої частини міжнародного права.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні засвоїти відповідні розділи підручників і рекомендованої літератури, опрацювати необхідні правові акти – джерела міжнародного права та вітчизняного законодавства України.

Рекомендована література

 1. Буткевич В.Г. Міжнародне право. Основи теорії: підручник / В.Г. Буткевич, В.В. Мицик, О.В. Задорожній; за ред. В. Г. Буткевича. К.: Либідь, 2002. 608 с.
 2. Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. Том 1. / [В. В. Мицик, М. В. Буроменський, О. В. Буткевич та ін.] ; за ред. В. В. Мицика. Харків, 2019.
 3. Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. Том 2. / [В. В. Мицик, М. В. Буроменський, М.М. Гнатовський та ін.] ; за ред. В. В. Мицика. 2-ге вид. Харків, 2020.
 4. Міжнародне право /Матіас Гердеґен ; пер. з німецької. Київ : К. І. С., 2011. 515 с.
 5. Міжнародне публічне право: Підручник. 2-ге вид. / за ред. В.М. Репецького. К., 2012. 437 с.
 6. Палінчак М.М., Галда П.П., Лешанич М.М. Релігійний фактор у міжнародних відносинах: Навчальний посібник. Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”, 2014. 296 с.
 7. International law. Being the collected papers of Hersch Lauterpacht / ed. E. Lauterpacht. Vol. 1. The general works. Cambridge, 1970. 539 p.
 8. Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики. К., 2002. 344 с.
 9. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. К., 1998.
 10. Кулеба Д. І. Участь України в міжнародних організаціях. Правова теорія і практика. К.: Промені, 2007. 302 с.
 11. Щокін Ю. В. Міжнародно–правовий звичай: проблеми теорії і практики. Харків: Право, 2012. 456с.
 12. Задорожна С.М. Загальні принципи міжнародного права: еволюція та сучасність. Чернівці, 2019. 360 с.
 13. Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві: міжнародно-правові механізми захисту: підручник. Київ, 2010. 721 с.
 14. Дахно І.I. Міжнародне економічне право. — 3-тє вид., перероб. і доповн. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 304 с.
 15. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право і процес. – К.: Парламентське вид-во, 2014. — 518 с.

Силабус: доц. Столярський О. В.

Завантажити силабус

Силабус: навчальна програма (доц. Зубарева А. Є.)

Завантажити силабус

Силабус: силабус (доц. Зубарева А. Є.)

Завантажити силабус

Силабус: силабус (доц. Земан І. В.)

Завантажити силабус

Силабус: навчальна програма (доц. Земан І. В.)

Завантажити силабус