Міжнародне публічне право (для неправничих спеціальностей)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Земан І. В.МВЕ-21
416Земан І. В.МВЕ-21
316Зубарева А. Є.МВР-21
416Зубарева А. Є.МВР-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МВЕ-21Земан І. В.
МВР-21Зубарева А. Є., доцент Столярський О. В.
416МВЕ-21Земан І. В.
МВР-21Зубарева А. Є., доцент Столярський О. В.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” є аналіз та вивчення сучасної системи світового правопорядку та підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців з ґрунтовними теоретичними знаннями та практичними навичками аналізувати актуальні проблеми міжнародних відносин на підставі міжнародно-правового підходу.

Завдання навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” полягає в системному і комплексному наступних питань: поняття, принципів, джерел, суб’єктів міжнародного права, а також огляд таких основних галузей, як Право міжнародних договорів, Право зовнішніх зносин, Право міжнародних організацій, Міжнародне морське право, Міжнародне право прав людини, Право міжнародної безпеки, Міжнародне гуманітарне право, Міжнародне повітряне право.

Предмет навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” передбачає вивчення національних та міжнародно-правових актів, наукової літератури, що містить основні теоретичні положення предмету та допоможуть сформувати у студента базові знання з загальної та особливої частини міжнародного права.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні засвоїти відповідні розділи підручників і рекомендованої літератури, опрацювати необхідні правові акти – джерела міжнародного права та вітчизняного законодавства України.

Рекомендована література

 1. Буткевич В.Г. Міжнародне право. Основи теорії: підручник / В.Г. Буткевич, В.В. Мицик, О.В. Задорожній; за ред. В. Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – 608 с.
 2. Вылегжанин А.Н. Каламкарян Р.А. Международный обычай как основной источник международного права // Государство и право. – М.: Наука, 2012. – №6. – С.78-89.
 3. Київець О.В. Джерело міжнародного права, як природно-правова категорія // Публічне право. – 2011. – №1. – С.76-81.
 4. Кияниця І. Внутрішньодержавне значення джерел міжнародного публічного права // Український часопис міжнародного права. – 2001. – №1. – С.19-24.
 5. Корецкий В.М. «Общие принципы права» в международном праве. – М., 1957. – 52 с.
 6. Курс международного права : в семи томах / редакционная коллегия : В.Н Кудрявцев … [та ін.]. Т. 1. – Москва : Наука, 1989.
 7. Курс международного права : учебник / B.Л. Толстых. – М- : Волтерс Клувер, 2010. — 1056 с.
 8. Лукашук И.И. Источники международного права. – К., 1966. – 125 с.
 9. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть / И.И. Лукашук. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 2005. – 432 с.
 10. Міжнародне право /Матіас Гердеґен ; пер. з німецької. – Київ : К. І. С., 2011. – 515 с.
 11. Міжнародне право: навч. посібник / за ред. М.В. Буроменського. – К., 2006. – 336 с.
 12. Міжнародне публічне право: Підручник. – 2-ге вид. / за ред. В.М. Репецького. – К., 2012. – 437 с.
 13. Погребняк С. Загальні принципи права, як джерело права // Вісник академії правових наук України. – 2011. – №1 (64). – С.14-25.
 14. D. Sources of international law. – Martinus Nijhoff Publishers, 1997. – 564 p.
 15. Ehrlich L. Prawo Narodow / L. Ehrlich. – Lwow: Naklad і wlasnosc K.S. Jakubowskiego, 1932. – Wydanie drugie. – 651 p.
 16. International Law. Being the collected papers of Hersch Lauterpacht / ed. E. Lauterpacht. Vol. 1. The general works. – Cambridge, 1970. – 539 p.

Силабус: доц. Столярський О. В.

Завантажити силабус

Силабус: доц. Земан І. В.

Завантажити силабус

Силабус: навчальна програма (доц. Зубарева А. Є. )

Завантажити силабус

Силабус: силабус (доц. Зубарева А. Є. )

Завантажити силабус