Рабош Галина Михайлівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: galina.rabosh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Запозичення з різних мов у французькій фаховій, діловій та розмовній мові, методика викладання іноземних мов.

Курси

Публікації

Біографія

Рабош Галина Михайлівна  – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин, зав. секцією французької мови. Після закінчення факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка працювала на кафедрі французької філології факультету іноземних мов. З 1999 року працює викладачем на кафедрі іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка. Викладає французьку мову як першу та другу іноземну мову, теорію і практику перекладу, ділову мову для студентів факультету міжнародних відносин.

Наукові публікації стосуються запозичень з різних мов у французькій фаховій, діловій та розмовній мові. Серед них наступні: “Запозичення у французькій мові та їх функціонування”, Запозичення з різних мов у французькій мові”. “Запозичення із старофранцузької мови та  з латини у французькій мові”, Паронімія в контексті запозичень” та інші. Займається науково-метидичною діяльністю. Вийшли друком підручники та посібники з французької мови, теорії і практики перекладу. Працює над підручником з ділової французької мови для факультетів міжнародних відносин.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!