Кузик Петро Степанович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: petro.kuzyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Посткомуністичні трансформації у Центрально-Східній Європі, сучасний міжнародний політичний порядок, зовнішня політика України, суспільні культурно-політичні відмінності в Україні, націоналізм та популізм у зовнішній політиці.

Курси

Публікації

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

  • Kuzyk P. Ukraine’s Inconsistent Foreign Trajectory as a Challenge for Its National Security // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 35. – С. 29-35.
  • Кузик П. Конструктивістська концепція А. Вендта: від критики “міжнародної анархії” до ідеї невідворотності світової держави // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 98-103.
  • Kuzyk P. The Pro-Russian Inclination of The “Multi-vector” Discourse of the Ukrainian Political Centre // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 37. – Частина 3. – С. 74-81.
  • Kuzyk P. Ukraine’s national integration before and after 2014. Shifting ‘East-West’ polarization line and strengthening political community // Eurasian Geography and Economics. – 2019. – No. 60-6. – P. 709-735. (Scopus)
  • Кузик П. Міжнародний порядок, заснований на правилах, та проблема популізму: причини та глобальні загрози // Україна в умовах трансформації міжнародної системи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15-16 травня 2019 р.). – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ, 2019. – С. 96-98.
  • Кузик П. (у співавтор.) Транспортне забезпечення Львова та його значення у розвитку міжнародного туризму // Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми туризму в Україні» 16 травня 2019 р. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – С. 229-236.
  • Kuzyk P. The evolution of the idea of Euro-Atlantic integration in the discourse of Ukraine’s centre-right political forces in the 1990s and 2000s // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej. – 2021. – No. 15-2. – P. 107-117.
  • Кузик П. Електоральна вісь «схід-захід» та ідея роз’єднаності українського суспільства // Вісник Львівського університету.- Філософсько-політологічні студії. – 2021. – Вип. 34. – C. 149-157.
  • Kuzyk P. Western russophilism, Russian disinformation and the myth of Ukraine’s regional divide // Russian disinformation and Western scholarship: Bias and prejudice in journalistic, expert, and academic analyses of East-European, Russian and Eurasian affairs / Ed. by T. Kuzio and A. Umland. – Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2023.- P. 337-358. (Scopus)

Біографія

Народився 28 жовтня 1977 року у м. Львові. Протягом 1984-1994 рр. навчався у середній школі №80 м. Львова. У 1994 р. вступив до Львівського державного університету імені Івана Франка. Навчався на факультеті міжнародних відносин (спеціальність «міжнародні відносини та переклад»), який закінчив з відзнакою у 1999-у році. У жовтні 1999 р. зараховано до аспірантури ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку», яку закінчив у 2002 році. У 2004 р. за результатами дослідницької роботи успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах».

У 2002-2003 рр. навчався у магістратурі Йоркського університету (Великобританія) за спеціальністю «політична філософія». Протягом 2006-2010 рр. – навчання у докторантурі Університету Ґронінґена (Нідерланди) та робота над дослідницьким проєктом на тему «Суспільна роз’єднаність, дилема зовнішньополітичного курсу Схід-Захід та посткомуністична трансформація України». Протягом 1998-2002 рр. працював позаштатним консультантом Відділу міжпарламентських зв’язків Секретаріату Верховної Ради України та помічником-консультантом народного депутата України.

Викладацьку роботу на факультеті міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка розпочав у 2003 р. на посаді асистента кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби (2003-2007, 2011-2012). З 2012 р. і до сьогодні – доцент кафедри.

Протягом 2016-2020 рр. був координатором співпраці з Університетом Східної Кароліни (США) на факультеті міжнародних відносин. Проходив наукові стажування в рамках програми обмінів Еразмус+ в Університеті Ювяскюля (Фінляндія, травень і вересень 2023 року). З вересня 2022 по червень 2023 року учасник програми наукових досліджень українських вчених-нерезидентів Університету Індіани (США);
з жовтня 2022 по травень 2023 року учасник програми наукових досліджень Петра Яцика вчених-нерезидентів Університету Торонто (Канада); з жовтня 2023 по липень 2024 року учасник програми наукових досліджень “Підтримка українських досліджень” Коледжу «Нова Європа» (Бухарест, Румунія).

Протягом своєї наукової діяльності опубліковано понад 35 наукових праць, у т.ч. дві одноосібні монографії, розділи у чотирьох колективних монографіях та посібниках, 15 статей у фахових періодичних виданнях. Багато з цих праць опубліковано іноземними мовами, зокрема англійською, німецькою та польською. Три з цих досліджень опубліковано в українському та польському фахових виданнях, дві – у колективних монографіях, виданих у Берні та Відні відповідно, а одна публікація – в американському фаховому періодичному виданні, що індексується у базах даних «Scopus» та «Web of Science Core Collection». У 2020-2021 рр. – запрошений член редколегії журналу «Зовнішні справи».

Проекти

Координатор Школи демократії у Львові Східноєвропейського центру багатопартійної демократії (NIMD/EECMD).

Нагороди

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених з 1 жовтня 2006 р. до 30 вересня 2008 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!