ОП Міжнародна інформація

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціалізації “Міжнародна інформація” 32 16 2:1 Залік
Інформаційні системи і технології 48 0:3 Іспит
Математичні основи інформаційних технологій 32 32 2:2 Контр. робота
Навчальна комп’ютерна практика 56 0:3,5 Диф. залік
Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) 128 0:8 Іспит

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Прикладна інформатика 16 16 1:1 Іспит
Теорія і практика комунікацій 32 16 2:1 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Зовнішня політика України 32 2:0 Залік
Прикладна інформатика 32 32 2:2 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Експертні системи 32 16 2:1 Іспит
Зовнішня політика України 16 1:0 Іспит
Основи наукових досліджень (Міжнародна інформація) 16 16 1:1 Немає

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Комп’ютерна обробка даних 16 16 1:1 Іспит
Системний аналіз 32 0:2 Залік
Теорія масової комунікації 16 16 1:1 Залік
Інформаційне забезпечення дипломатичної служби 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виборчі технології 16 16 1:1 Іспит
Електронна комерція 16 16 1:1 Іспит
Теорія і практика рекламної діяльності 16 16 1:1 Залік
Цифрова дипломатія 32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Зв’язки з громадськістю 14 14 0,9:0,9 Залік
Інтелектуальний аналіз даних 30 20 1,9:1,3 Залік