Основи міжнародних інформаційних відносин

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Вовк Р. В.МВІ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2МВІ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232

Опис курсу

Метою курсу є формування у студентів теоретичних систематизованих
знань у сфері міжнародних інформаційних відносин з врахуванням сучасного
рівня розвитку інформаційних систем і технологій та міжнародних комунікацій.
Курс передбачає оволодіння практичними навичками використання комп’ю-
терних систем та інформаційних мереж для збору, обробки та первинного аналізу
міжнародної інформації, дослідження інформаційної політики держав та
міжнародних організацій на локальному та глобальному рівні.

Завдання дисципліни полягає в ознайомленні студентів із основними
поняттями теорії інформації, теорії комунікації, ключовими проблемами теорії
та практики міжнародних інформаційних відносин в умовах становлення
інформаційного суспільства; освоєнні студентами інформаційних засобів
забезпечення реалізації зовнішньої політики на міжнародній арені й вироблення
практичних навиків використання сучасних комунікативних технологій у
міжнародних відносинах; вироблення вмінь щодо інформаційного супроводу у
прийнятті рішень політичного характеру, організації та мотивації учасників
політичного процесу для врегулювання міжнародних конфліктів та кризових
ситуацій.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму