Теорія масової комунікації

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Іжнін І. І.МВІ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616МВІ-31Шамборовська О. М.

Опис курсу

Курс «Теорія масової комунікації» викладається на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка в рамках підготовки студентів за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (Спеціалізація «Міжнародна інформація»).

Метою даного курсу є ознайомлення студентів з головними напрямками досліджень в галузі масової комунікації, пояснити зміст та відмінності ключових теоретичних підходів (теорій), які пояснюють природу та зміст масової комунікації, організацію та структуру системи ЗМІ/ЗМК у сучасних суспільствах, дати розуміння сучасних процесів у сфері масової комунікації, пов’язаних із активним впровадженням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та цифровізацією.

Серед головних завдань даного курсу є ознайомлення студентів з роботою основних наукових шкіл та напрямків дослідження маскомунікативних процесів. В результаті вивчення курсу студенти повинні сформувати та навчитись правильно використовувати понятійно-категорійний апарат, що використовується в науці про масову комунікацію. Також студенти повинні розуміти зміст основних концепцій, покладених в основу різних теоретичних напрямків дослідження масової комунікації, навчитись знаходити взаємозв’язок між різними підходами та науковими школами, що досліджують масові комунікації, знати сучасні тенденції у сфері ЗМІ/ЗМК в контексті глобалізації та міжнародно-політичної діяльності, отримати практичні навички аналізу маскомунікативної діяльності: організації системи ЗМІ/ЗМК у суспільстві, цільових аудиторій, ефектів впливу масової комунікації.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму