Теорія масової комунікації

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Іжнін І. І.МВІ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6МВІ-31доцент Іжнін І. І.

Опис курсу

Курс «теорія масової комунікації» викладається на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка в рамках підготовки студентів за спеціальністю «міжнародна інформація».
Метою даного курсу є ознайомлення студентів з головними напрямками розвитку теорії масової комунікації як складної і розгалуженої системи наукових підходів, що покликані пояснити найрізноманітніші феномени в сфері масового поширення в суспільстві інформації при допомозі засобів масової комунікації.
Серед головних завдань даного курсу є ознайомлення студентів з роботою основних наукових шкіл, що вивчають феномени та прояви масової комунікації. В результаті вивчення курсу студенти повинні сформувати та навчитись правильно використовувати понятійно-категорійний апарат, що використовується в науці про масові комунікації. Також студенти повинні розуміти зміст основних концепцій, покладених в основу різних теоретичних напрямків дослідження масової комунікації, навчитись знаходити взаємозв’язок між різними підходами та науковими школами, що досліджують масову комунікацію

Рекомендована література

 • 1. Брайант, Дженнингз, Томпсон, Сузан. Основы воздействия СМИ.— М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.
 • 2. Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової ко¬муні¬ка¬ції і міжнародні відносини.— К.: Освіта, 1999..
 • 3. Різун В. В. Теорія масової комунікації // Електронна бібліотека Інституту журналістики (www.journ.univ.kiev.ua).
 • 4. Різун В. В. Природа й структура комунікативного процесу // Електронна бібліотека Інституту журналістики (www.journ.univ.kiev.ua).
 • 5. Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації: Навч. посіб. – ркаси: Вид-во ЧДУ, 2003.
 • 6. Масова комунікація: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, . Ф. Іванов, В. А. Вергун. — К.: Либідь, 1997.
 • 7. Фінклекр Ю. Е. Мас-медіа та влада: технологія взаємин. — Львів:Аз-Арт, 2003.
 • 8. Науменко Т. В. Массовая коммуникация: теоретико-методологическийанализ. — СПб.: Питер, 2003.
 • 9. Сиберт С., Шрам У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. — СПб.:Питер, 1998.
 • 10. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. — СПб.:Прайм-Еврознак, 2003.
 • 11. Яковлев И.П. Основы теории коммуникаций. СПб., 2001.
 • 12. DeFleur M., Ball-Rokeach S. theories of Mass Communication/ – 1976.
 • 13. DeFleur M., Lowery S. Milestones in Mass Communication research. Media Effects. – 1995.
 • 14. Explorations in Communication and History (ed. B.Zelizer). – 2008.
 • 15. Schramm W., Roberts D.S. Processes and Effects of Mass Communication. – 1971
 • 16. Gerbner G. Against the Mainstream. – 2002.
 • 17. Katz E., P. Lazarsfeld. Personal influence. – 1955.
 • 18. McCombs M. Setting the Agenda. The Mass Media and Public Oppinion. – 2004.
 • 19. McQuail D. McQuail’s Mass Communication Theory. – 2005.
 • 20. Goban-Кlas Т. Media і komunikowanie masove. Teorie і analizy prasy, radia, telewizji і Intemetu. — Warszawa-Кraków: Wydawnictwo naukowePWN, 1999