Теорія і практика комунікацій

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Іжнін І. І.МВІ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МВІ-21доцент Іжнін І. І.

Опис курсу

Курс «Теорія і практика комунікацій» викладається на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка в рамках підготовки студентів за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (Спеціалізація «міжнародна інформація»).
Метою даного курсу є ознайомлення студентів з головними напрямками розвитку науки про комунікацію як складної і розгалуженої системи наукових підходів, що покликані пояснити найрізноманітніші феномени в сфері суспільної комунікації та поширення інформації.
Серед головних завдань даного курсу є ознайомлення студентів з роботою основних наукових шкіл, що вивчають феномени та прояви комунікації. В результаті вивчення курсу студенти повинні сформувати та навчитись правильно використовувати понятійно-категорійний апарат, що використовується в науці про комунікацію. Також студенти повинні розуміти зміст основних концепцій, покладених в основу різних теоретичних напрямків дослідження масової комунікації, навчитись знаходити взаємозв’язок між різними підходами та науковими школами, що досліджують комунікацію, отримати практичні навички аналізу комунікативної діяльності: міжособистісної, групової, організаційної, на загальносуспільному рівні. Окрему складову курсу складає прикладний аналіз підходів до розуміння політичної, міжкультурної, міжнародної комунікації.

Рекомендована література

 1. McQuail D. Windahl S. Communication Models. – 1994.
 2. Schramm W., Roberts D.S. Processes and Effects of Mass Communication. – 1971
 3. Lorimer R. Mass Communications. A comparative introduction. – 1994.
 4. Explorations in Communication and History (ed. B.Zelizer). – 2008.
 5. Habermas J. Communication and the Evolution of Society. – 1979.
 6. Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media (ed. Severin, Tankard). – 2001.
 7. Cragan J.F. Shields D.S. Understanding communication theory: the communicative forces for action. – 1998.
 8. Яковлев И.П. Основы теории коммуникаций. СПб., 2001.
 9. Різун В. В. Теорія масової комунікації // Електронна бібліотека Інституту журналістики (www.journ.univ.kiev.ua).
 10. Різун В. В. Природа й структура комунікативного процесу // Електронна бібліотека Інституту журналістики (www.journ.univ.kiev.ua).
 11. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации.— М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2003.
 12. Почепцов Г. Г. Теория и практика коммуникации. — М., 1998.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму