Основи наукових досліджень (Міжнародна інформація)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Поліщук К. В.МВІ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516МВІ-31Поліщук К. В.

Опис курсу

Метою навчального курсу «Основи наукових досліджень» є формування у студентів здатностей:
– системної постановки при вирішенні теоретичних та практичних завдань;
– правильного застосування набутих при попередньому навчанні знань для проведення наукових досліджень;
– розуміти межі своєї компетентності та планування її підвищення.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:
знання: основних форм науково-дослідної роботи, про керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи (на прикладі вищого навчального закладу), загальних вимог до НДР та правил оформлення науково-дослідної роботи.
вміння: раціонально організувати працю науковців, пошуку наукової інформації, аналізу та інтерпретації одержаних результатів; чітко, ясно і аргументовано викладати наукову інформацію та свої висновки.
досвід: самостійної роботи із науковою літературою; проведення разом з науковим керівником науково-дослідної роботи; підготовки до публікацій у фахових журналах результатів досліджень; пошуку можливостей впровадження отриманих результатів у виробництво, учбовий процес, методичне забезпечення.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму