Зв’язки з громадськістю

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент Іжнін І. І.МВІ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814МВІ-41Шамборовська О. М.

Опис курсу

Курс «Зв’язки з громадськістю» викладається на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка в рамках підготовки студентів за спеціальністю «міжнародні відносини».
Метою даного курсу є ознайомлення студентів з прикладними основними організації та здійснення діяльності в сфері управління відносинами з громадськістю, а саме: науковими підходами до розуміння явища зв’язків з громадськістю, специфікою інформаційно-комунікативного управління суспільними одиницями та суспільними групами, організаційними формами та практиками у сфері зв’язків з громадськістю. В рамках курсу розглядаються питання передумов виникнення та умов здійснення діяльності у сфері зв’язків з громадськістю, форми та види комунікування з громадськістю, принципи організації та контролю у цій сфері діяльності. Студенти повинні засвоїти практичні навички виокремлення та аналізу цільових аудиторій, відбору каналів комунікації з цільовими аудиторіями, написання текстів в цілях зв’язків з громадськістю, формування програм комунікування з цільовими аудиторіями.

Рекомендована література

 • 1. Белов А.А. Теория и практика связей с общественностью. – М., 2003.
 • 2. Дотти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. – М.: Филинъ, 1996.
 • 3. Катлип С.М., Сентер А.Х., Брум Г.М. Паблик рилейшнз: теория и практика. – М.: «Вильямс», 2003.
 • 4. Королько В. Основы паблик рилейшнз. – К.: «Рефл-бук» «Ваклер», 2001.
 • 5. Ольшанский Д.В,, Пеньков В.Ф. Политический консалтинг. – СПб.: «Питер», 2005.
 • 6. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М.: 1998.
 • 7. Почепцов Г.Г. Паблік рілейшнз. К.: Знання.2000.
 • 8. Семенова М. ПР – подразделение в коммерческой фирме: структура, особенности функционирования, взаимодействие с профессиональным ПР-агенствами. – www.vusnet.ru/biblio/
 • 9. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник/под ред. Проф. Г.А. Васильева. – М.: ЮНИТИ, 1998.
 • 10. Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю. – К.: 2001.
 • 11. Харрисон Ш. Связи с общественностью. М., СПБ.: «Нева», 2003.
 • 12. Уилкокс Д., Олт Ф., Аги У.К., Кэмерон Э.Т. Самое главное в PR. СПб. «Питер», 2004.
 • 13. Уилкокс Д. Л. Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать сл СМИ. М.:ИНФРА-М, 2004.
 • 14. Филиппов В. PR-программа для коммерческих структур. – http://www.pr-liga.org.ua/2/33/161/2/0

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму