Міжнародна інформація

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Поліщук К. В.МВІ-11, МВР-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МВІ-11Розумна Ж. В.

Опис курсу

Метою навчального курсу є вивчення тенденцій глобального розвитку під впливом високих (інформаційно-комунікаційних) технологій; з’ясування проблем міжнародного співробітництва в галузі інформації; вивчення стратегій і практики міжнародної інформаційної політики; дослідження інформаційної складової глобальної економіки, безпеки, зовнішньої політики та міжнародного права; формування навичок використання зовнішньополітичних комунікативних технологій у міжнародних відносинах.
У результаті вивчення курсу студенти мають засвоїти: 1) зміст основних понять міжнародних інформаційних відносин; 2) зміст концепцій та практичних програм становлення інформаційного суспільства як чинника міжнародних відносин; 3) практику реалізації міжнародної інформаційної політики на глобальному, регіональному (європейському) та національному рівнях; 4) практику досліджень інформаційної складової в міжнародній економічній, безпековій, зовнішньополітичній та правовій діяльності; 5) зміст інформаційної політики України у системі міжнародних відносин; 6) застосовувати набуті знання у практичній діяльності.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму