Цифрова дипломатія (Міжнародна інформація)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Поліщук К. В.МВІ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВІ-41

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є ґрунтовне вивчення цифрової дипломатії шляхом виокремлення загальних тенденцій розвитку дипломатії, публічної дипломатії, м’якої сили, осмислення та теоретичне відтворення явищ і тенденцій у цифровій дипломатії, пошук алгоритмів і закономірностей у практиці цифрової дипломатії.
Завдання курсу спрямовані на ознайомлення студентів з особливостями сучасної цифрової дипломатії і тенденціями її розвитку та покликані сприяти розвитку аналітичного та синтетичного мислення завдяки порівняльному аналізу різних підходів до аналізу цифрової дипломатії та застосуванні теоретичних знань при розгляді закономірностей еволюції сучасних міжнародних відносин. В рамках курсу дипломатія розглядається як сукупність дипломатичних та розвідувальних засобів, які використовують дипломати з метою забезпечення переговорного процесу, у тому числі й цифрові мас-медіа та інші інструменти ІКТ
Засвоєння змісту курсу передбачає знання фактологічного матеріалу, основних теоретичних та практичних проблем сучасної цифрової дипломатії і тенденціями її розвитку; здатність аналізувати роль і місце цифрової дипломатії в пріоритетах держави; знати концептуальні основи цифрової дипломатії; уміння використовувати сучасні знання про цифрову комунікацію у різних сферах; навички ефективної діяльності в медіа-сфері, засвоївши основи інформаційно-аналітичної діяльності та шляхи її практичного застосування.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму