Інтелектуальний аналіз даних

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Вовк Р. В.МВІ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820МВІ-41доцент Вовк Р. В.

Опис курсу

Мета дисципліни полягає у забезпеченні майбутніх фахівців з міжнародної інформації знаннями та уміннями збору, систематизації та аналізу інформації з використанням сучасних методів обробки даних та програмно-інструментальних засобів.

Завданням дисципліни є формування у студентів умінь і навичок застосування комп’ютерних технологій для аналізу суспільно-політичних процесів та прийняття управлінських рішень у системі міжнародних відносин.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні поняття статистичних методів дослідження інформації, методи та засоби збору та обробки даних суспільно-політичного характеру, принципи та методи обробки даних з використанням комп’ютерної техніки.

вміти: проводити збір, збереження та обробку масивів даних із застосуванням сучасних програмних засобів, застосовувати на практиці систему SPSS для дослідження інформації суспільно-політичного характеру, ефективно оперувати базами даних на рівні інформаційних мереж.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму