Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Іжнін І. І.МВІ-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МВІ-11Шамборовська О. М.
МВР-11Шамборовська О. М.

Опис курсу

Курс “Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах” викладається на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені І. Франка для всіх освітніх програм спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Теми лекцій спрямовані на формування базових знань про зміст, організацію, правила інформаційно-аналітичної діяльності. Теми подаються в послідовності, що диктується логікою викладання курсу.

Практичні завдання передбачають закріплення отриманих на лекційних заняттях знань про порядок організації та проведення роботи по збору та аналітичній обробці інформації у сфері міжнародних відносин і являють собою завдання традиційно виконувані у різноманітних установах і відомствах, які в тій чи іншій мірі пов’язані з міжнародною діяльністю.
Курс розрахований на 16 годин лекційних та 16 годин лабораторних занять.

Мета курсу: сформувати в студентів знання про порядок організації та ведення інформаційної та аналітичної роботи у сфері міжнародних відносин, забезпечити набуття практичних навичок по збору інформації та її аналітичному використанню, аналізу окремих проблем у сфері міжнародних відносин.
Вимоги до знань та умінь
У результаті вивчення даного курсу студенти повинні
знати:
– зміст основних понять і категорій, що використовуються в інформаційній роботі;
– правила поводження з інформацією;
– основні принципи організації роботи по збору та аналізу інформації;
– параметри та принципи оцінки інформації;
– сутність основних сучасних методів збору та обробки інформації;
уміти:
– здобути практичні навички по збору інформації;
– коректно оцінювати зібрану інформацію;
– здійснювати самостійний аналіз окремих міжнародно-політичних проблем;
робити зважені висновки та рекомендації на основі зібраної інформації.
Загальні компетентності

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму