Комп’ютерна обробка даних

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Вовк Р. В.МВІ-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616МВІ-31доцент Вовк Р. В.

Опис курсу

Мета дисципліни полягає у забезпеченні майбутніх фахівців з міжнародної інформації знаннями та уміннями збору, систематизації та аналізу інформації з використанням сучасних методів обробки даних та програмно-інструментальних засобів.

Завданням дисципліни є формування у студентів умінь і навичок застосування комп’ютерних технологій для аналізу суспільно-політичних процесів та прийняття управлінських рішень у системі міжнародних відносин.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні поняття статистичних методів дослідження інформації, методи та засоби збору та обробки даних суспільно-політичного характеру, принципи та методи обробки даних з використанням комп’ютерної техніки.

вміти: проводити збір, збереження та обробку масивів даних із застосуванням сучасних програмних засобів, застосовувати на практиці систему SPSS для дослідження інформації суспільно-політичного характеру, ефективно оперувати базами даних на рівні інформаційних мереж.

Рекомендована література

 • 1. Бриллинджер. Д. Времанные ряды. Обработка даннях и теория. М. 1980. – 536 с.
 • 2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М. 1972. – 368 с.
 • 3. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика. М. 1984. – 248 с.
 • 4. Крамер Г. Математические методы статистики. М. 1975. – 648 с.
 • 5. Наследов А. SPSS компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. К. 2005. – 416 с.
 • 6. Пациорковский В.В., Пациорковская В.В. SPSS для социологов. М. 2005. 433 с.
 • 7. Румшиский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента М. 1991. 192 с.
 • 8. Таганов Д. SPSS – статистический анализ в маркетингових исследованиях. М. 1998. – 162 с.
 • 9. Фишер Р. Статистические методы для исследователей. М. 1958. – 267 с.
 • 10. Шеффе Г. Дисперсионный анализ. М. 1980. – 511 с.

Інформаційні ресурси

 1. World Statistic Research. http://www.worldstat.org
 2. GeoHive. Global Statistics. http://www.xist.org/
 3. Всесвітня статистика в реальному часі. http://www.worldometers.info/uk/
 4. Count The World. http://www.counttheworld.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму