ОП Країнознавство

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності “Країнознавство” 32 16 2:1 Залік
Країнознавство 16 96 1:6 Іспит
Країнознавство. Основи геополітичних теорій 16 48 1:3 Іспит
Територіально-політична організація світового простору 0:0 Залік

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інтеграція України в європейський освітній простір 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Зовнішня політика України 32 2:0 Залік
Геополітика 16 1:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Європейський Союз: структура, функції, механізми 32 16 2:1 Іспит
Зовнішня політика України 16 1:0 Іспит
Міжетнічні відносини та міграційні процеси 32 16 2:1 Іспит
Лінгвокраїнознавство (англійська мова) 16 16 1:1 Залік

6-й семестр

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 0:1 Іспит
Зовнішня політика країн Європи 32 16 2:1 Іспит
Зовнішня політика країн Західної Європи 16 48 1:3 Іспит
Транскордонне співробітництво в Європі 16 16 1:1 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Зовнішня політика Європейського Союзу 32 16 2:1 Іспит
Спільні політики ЄС 20 10 1,3:0,6 Іспит
Спільні напрями політики ЄС 30 20 1,9:1,3 Залік