Зовнішня політика країн Західної Європи

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Зінько І. З.МВК-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748МВК-41

Рекомендована література

 

 1. Бураков Ю., Кипаренко Г. Країни заходу у другій половині XX ст.- Львів: Студії, 1995.- 167с.
 2. Газін В., Копилов С. Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-2002 рр. – Київ: Либідь, 2004. – 623 с.
 3. Гудби Д., Бувальда П., Тренин Д. Стратегия стабильного мира. Навстречу Евроатлантическому сообществу безопасновти. – М.: Международные отношения, 2003. – 208 с.
 4. Вахудова М.-А. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму. – К.: Видав. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – 379 с.
 5. Великобритания. Епоха реформ/ Под ред. А.А. Громыко. – М.: Весь мир, 2007.
 6. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 7. Драгунов Г.П. Швейцария: история и современность. – М.: Мисль, 1978. – 207 с.
 8. Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник. – К: Знання, 2008. – 839 с.
 9. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 10. Європейський Союз: структура, функції, механізми / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002 – 176 с. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 11. Зарубежные страны. Выпуск 1:1998-2003 гг/ Автор-составитель Я.М. Бердычевский. – Запорожье:Премьер, 2003. – 624 с.
 12. Зіллер Ж.. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз / Пер. з фр. В.Ховхуна. – К.: Основи, 1996. – 420 с.
 13. Зінько І. Зщвнішня політика країн Північної Європи. – Львів:ЛНУ ім.. І. Франка, 2015. – 328 с.
 14. Испания: анфас и профиль/ Под ред. В.Л. Верникова. – М.: Весь мир, 2007. – 347 с.
 15. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 16. Моріарті Р. Проект Італія. – Київ, 2002-2003. – 130 с.
 17. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 18. НАТО. Довідник. – К.: Основи, 1997.
 19. Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире. – М.: Наука, 2005. – 410 с.
 20. Рудько С.О. Зовнішня політика країн Західної Європи. = Острог: Вид-во Нац. Ун-ту «Острозька академія», 2012. – 412 с .
 21. Соціально-економічна географія світу/ за ред. Кузика С.П.- Львів, 2002.
 22. Франція. В поисках нових путей / Под ред. Ю.И. Рубинского. – М.: Весь мир, 2007. – 347 с.
 23. Шадурский В.Г. Внешняя политика Франции. 1945-2002. – Минск: БГУ, 2004. – 175 с.
 24. Юго-Восточная Європа в епоху кардинальних перемен/ Под ред. А.А. Языковой. – М.: Весь мир, 2007. – 347 с.
 25. Zięba R. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeńtswa Unii Europejskiej. W-wa: Wyd-wa Akademickie i Profesjinalne, 2007. – 280 s.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму