Сучасні соціально-економічні і політичні процеси в Україні

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Зінько І. З.МВК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МВК-11

Опис курсу

Мета дисципліни

Курс “Сучасні соціально-економічні і політичні процеси в Україні” вважається провідною, настановчою дисципліною для студентів спеціальності “країнознавство”, яка  розкриває широку палітру напрямів, тематичних блоків, загальних схем вивчення історичних, географічних, етно-демографічних, соціально-економічних, політичних та інших аспектів дослідження України. Нормативний курс “Сучасні соціально-економічні і політичні процеси в Україні” дозволяє студентам отримати ґрунтовні та найактуальніші на поточний період знання з різних сфер суспільно-політичного та економічного життя нашої держави. Добре знання різноманітних аспектів формування та вдосконалення адміністративно-територіального устрою, демографічних процесів, етнічних та релігійних відносин, розуміння проблем вдосконалення територіально-галузевої та організаційної структури виробництва, формування партійної системи та виборчих процесів тощо дозволяють студентам добре орієнтуватися у принципово важливому питанні – з”ясування місця та ролі України у контексті світових, загальноєвропейських та регіональних політичних та економічних процесів, зрозуміти  складність внутрішніх відмін регіонального розвитку.

Завдання дисципліни полягає в ознайомленні студентів з особливостями геополітичного положення та кордонів України, історією формування державної території та адміністративно-територіального устрою держави, широкими аспектами вивчення населення країни, особливостями природно-ресурсного забезпечення, сучасним станом та проблемами розвитку головних галузей господарства, а також сучасними тенденціями суспільно-політичного розвитку України.  В ході вивчення курсу студентам розкривається логіка та причинно-наслідковий зв’язок між поставленими завданнями, використаними засобами та отриманими результатами у проведенні дослідження сучасних соціально-економічних та політичних процесів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • об’єкт і предмет знання про сучасні соціально-економічні та політичні процеси в Україні,
 • основні складові-блоки функціонування держави;
 • основні групи чинників, що визначають механізми функціонування економічної, політичної та правової системи України;
 • розуміти складність, взаємообумовленість та суперечність зв’язків між різними складовими та чинниками суспільного розвитку країни-держави.

В результаті вивчення даного предмета студент повинен вміти:

 • оперувати науковою термінологією з метою аналізу різних сфер та напрямів суспільного життя України;
 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у детермінантах, засобах, інструментах та наслідках різних напрямів політики України;
 • з’ясовувати проблемний стан окремих напрямі та сфер суспільного розвитку України і пропонувати шляхи щодо їхнього вирішення;
 • прогнозувати структурні зміни та темпи соціально-економічного розвитку та політико-правових процесів в Україні.

Рекомендована література

 1. Атлас: Економічна і соціальна географія України. – К.: ДНВП “Картографія”, 2006.
 2. Бондар А.Д. та ін. Демаркація та делімітація кордонів: проблеми, пошуки, рішення // Укр.. геогр.. журнал, №3, 1998.
 3. Боєчко В., Ганжа О. Та ін. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994.
 4. Географія України та суміжних земель/ за ред. Кубійовича В.Краків, Львів, 1943.
 5. Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі. – Львів, 2000.
 6. Дністрянський М.С. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій. – Львів, 1992.
 7. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів, 1990.
 8. Національні меншини в Україні: інформ. довідник./ Упоряд. Т.І. Пилипенко, А.І. Осауленко. К., 1995.
 9. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Територіальний устрій України// Вісник НАН України. №11-12, 1996.
 10. Соціально-економічна географія України /за ред. О.І.Шаблія.- Львів,1994.
 11. Тиводар М. Етнологія. Ужгород,1998.
 12. Українська державність у ХХ столітті. – К.,1996.
 13. Статті з періодичних видань: “Економіка України”, “Комерсант”, “Регіональна економіка”, “Дзеркало тижня” та ін.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму