Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (французька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Іспит
73Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Бик І. С.МВЕ-31, МВП-31, МВР-31
616доцент Бик І. С.МВЕ-31, МВК-31, МВР-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МВЕ-31Рабош Г. М., Бернецька Г. Б.
МВП-31
МВР-31
648МВЕ-31Рабош Г. М., Бернецька Г. Б.
МВП-31
МВР-31
748МВЕ-41Рабош Г. М., Бернецька Г. Б.
МВП-41
МВР-41
850МВЕ-41Рабош Г. М., Бернецька Г. Б.
МВП-41
МВР-41

Опис курсу

Завданням курсу „Теорія і практика перекладу” на факультеті міжнародних відносин є вивчення закономірностей виникнення, розвитку і функціонування перекладу в суспільстві. Курс покликаний сформувати навички та вміння, необхідні перекладачу соціально-політичних текстів. Він також переслідує мету визначити особливості мистецтва перекладу, основні принципи та методи перекладацької роботи, вимоги, що висуваються до рівноцінного оригіналові перекладу. У процесі вивчення курсу теорії і практики перекладу студенти закріпляють свій загальноосвітній та культурний рівень і кругозір.

Курс теорії і практики перекладу вивчається на факультеті міжнародних відносин після дворічного вивчення студентами курсу першої іноземної мови (400 аудиторних годин) і ґрунтується на отриманих при цьому знаннях, а також на знаннях та практичних навичках, набутих у процесі вивчення практичного курсу ділової української мови. Кінцевою метою курсу є вироблення вміння та навичок у галузі практики перекладу, а також редагування та критики перекладу публіцистичних текстів.

Основною формою вивчення курсу теорії і практики перекладу є лекції та практичні заняття. Закріплення і практичне застосування теоретичних положень та практичних навичок відбувається підчас виконання домашніх завдань, мовної практики та самостійної творчої роботи студентів. Курс завершується державним письмовим іспитом.

Основна мета вивчення курсу «Теорія і практика перекладу» на факультеті міжнародних відносин полягає у набутті студентами базових теоретичних знань з теорії перекладу, практичних навичок письмового перекладу спеціальної літератури у відповідній області, а також практичних навичок усного перекладу.

Завдання курсу «Теорія і практика перекладу» полягає у навчанні практичних навичок та прийомів перекладу, їх розвитку, поглибленні та удосконаленні.

Рекомендована література

Основна

  1. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. Посібник / І. С. Бик. – Львів : Львівського національного університету імені Івана Франка,
  2. Карпусь І. А. Французька ділова мова / І. А. Карпусь. – Київ, 1999. – 185 с.
  3. Рабош Г. М. Теорія і практика перекладу (французька мова) для факультетів міжнародних відносин. Посібник / Г. М. Рабош. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 247 с.
  4. Сучасна українська мова. За редакцією О. Д. Пономаренка. – Київ : Либідь,
  5. Berthier P. V. Le français écorché / P. V. Berthier, J. P. Colignon. – Paris. : Librairie classique Belin, 1987. – 363 c.

Додаткова

  1. Мирам Г. Э. Профессия: переводчик / Г. Э. Мирам. – Киев : Ника-Центр Эльга, 2000
  2. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу / К. М. Сухенко. – К. : Вид-во Київського університету, 1972

Інформаційні ресурси

Актуальна преса, журнали, інтернет, телебачення.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму