Транскордонне співробітництво в Європі

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Романюк Н. А.МВК-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВК-41доцент Романюк Н. А.

Рекомендована література

 1. Балабак О. Європейські інтеграційні процеси та транскордонне співробітництво. – Луцьк, 2004. – 278с.
 2. Бєлєнький П.Ю., Мікула Н.А. Методологічні аспекти міжрегіонального та транскордонного співробітництва // Зовнішньоекономічний кур’єр. – 2001. – № 1-2. – С. 9-13.
 3. Європейський Союз: політика, економіка, право. Навч. посібник / За ред. Антонюк Н.В., Микієвича М.М. – Львів, 2005. – 532 с.
 4. Калитчак Р. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах. – К.: Знання, 2007. 303 с.
 5. Кіш Є. Транскордонне співробітництво і регіональна політика Європейського Союзу // На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів. / За ред. Максименка С. та Студеннікова І. – К.: Логос, 2000. – 224 с. – С.14-15.
 6. Макогон Ю.В., Ляшенко В.И. Формы и направления межрегионального трансграничного сотрудничества: Монография, изд. 2-е, исп. и допол. – Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2003. – 512 с.
 7. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин: Підручник. 2-е вид., перероблене і доп. – К.: Кобза, 2003. – 528 с.
 8. Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – 222 с.
 9. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2004. – 395 с.
 10. Мікула Н.А., Толкованов В.В. Транскордонне співробітництво. Посібник. – Київ: Крамар, 2011. – 259 с.
 11. На шляху до Європи. Український досвід єврореґіонів: [Проект Київського центру Ін-ту Схід-Захід.] / Є. Кіш, О. Вишняков, Л. Лендьєл та ін.; за ред. С. Максименка, І. Студеннікова. – К.: Логос, 2000. – 224 с.
 12. Регіональна політика в країнах Європи: Уроки для України / Київ. центр Ін-ту Схід-Захід; За ред. С.Максименка. – К.: Логос, 2000. – 171 с.
 13. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами / Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень “ЄвроРегіон Україна”. – К., 2004. – 360 с.
 14. Скибінський С., Мокій А. Транскордонне співробітництво: необхідність, переваги та можливі проблеми // Проблеми транскордонного співробітництва. – Львів: ІРД НАНУ, 1995. – С. 34-37.
 15. Скотт Д. Стимулирование кооперации: могут ли еврорегионы стать мостами коммуникации? – 2007. – Доступний з : http://www.indepsocrcs.spb.ru/scottr.htm
 16. Соколов Э. Еврорегионы – одна из форм приграничного сотрудничества // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова інфраструктура та зовнішньоекономічна діяльність регіонів. Випуск V. – Львів, 1998. – С.124-135.
 17. Федан Р. Регіональні чинники активізації транскордонного співробітництва Польщі та України: Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – 336с.
 18. Яровой Г. О. Регионализм и трансграничное сотрудничество в Европе – СПб.: Норма, 2007. – 280 с.
 19. Greta M. Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski. – Łódź, 2003. – 265 s.
 20. Keating M. The new regionalism in western Europe: territorial restructuring and political change. – Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1998.
 21. Kulesza E. Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gmin polskiego pogranicza z Rosją. – Toruń, 2003. – 282 s.
 22. Loughlin J. Representing regions in Europe: The Committee of regions / // The Regional dimension of the European Union / Ed. by Jeffery C. – London, 1997. – P. 147–165.
 23. Malendowski W., Ratajczak M.: Euroregiony – Polski krok do integracji. – Wroclaw, 2000. – 320 s.
 24. Pietrzyk I. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. –Warszawa,
 25. PERKMANN, M., 2002. Euroregions: institutional entrepreneurship in the European Union. In: Perkmann, M. and Sum, N. (eds) Globalization, regionalization, and cross-border regions. Basingstoke: Palgrave MacMillan. – 113-139. https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/…/659‎
 26. Perkmann The construction of new scales: a framework and case study of the EUREGIO cross-border region. – 2007. – Доступний з: https://magpie.lboro.ac.uk:8443/dspace/bitstream/2134/714/l/wpl6505.pdf. P. 4
 27. Perkmann The rise of the Euroregion. A bird’s eye perspective on European cross-border co-operation. – 2007. – Доступний з: http://www.lancs.ac.uk/fss/sociology/papers/perkmann-rise-of-euroregion.pdf
 28. Practical Guide to Cross-border Cooperation. Gronau. Third edition. – Gronau, 2000.
 29. Praktyczny Przewodnik Współpracy Transgranicznej. Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych. – Gronau-Bruksela, 1997.
 30. Regiony / Pod. red. Brodeckiego Z. – Warszawa: LexisNexis, 2005. – 496 s.