Зовнішня політика країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Зінько І. З.МВК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616МВК-31

Опис курсу

Мета курсу – вивчення основних принципів зовнішньої політики країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи.

Рекомендована література

 1. Газін В., Копилов С. Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-2002 рр. – Київ: Либідь, 2004. – 623 с.
 2. Вахудова М.-А. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму. – К.: Видав. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – 379 с.
 3. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 4. Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник. – К: Знання, 2008. – 839 с.
 5. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 6. Європейський Союз: структура, функції, механізми / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002 – 176 с. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 7. Европейские страны СНГ. Место в „Большой Европе”/Под ред. В. Грабовски, А.В. Малыгина, М.М. Наринского. – М.:Международные отношения, 2005. – 308 с.
 8. Зарубежные страны. Выпуск 1:1998-2003 гг/ Автор-составитель Я.М. Бердычевский. – Запорожье:Премьер, 2003. – 624 с.
 9. Зіллер Ж.. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз / Пер. з фр. В.Ховхуна. – К.: Основи, 1996. – 420 с.
 10. Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу: Теорія і практика інтеграційного процесу. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2002. – 253 с.
 11. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 12. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 13. Соціально-економічна географія світу/ за ред. Кузика С.П.- Львів, 2002.
 14. Юго-Восточная Європа в епоху кардинальних перемен/ Под ред. А.А. Языковой. – М.: Весь мир, 2007. – 347 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму