Міжнародні економічні відносини

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Вступ до спеціальності “Міжнародний бізнес” 0:0 Залік
Вступ до спеціальності “Міжнародні економічні відносини” 0:0 Залік
Історія економічних вчень 16 1:0 Іспит
Макроекономіка 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) 128 0:8 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) 128 0:8 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) 128 0:8 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (французька) 128 0:8 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) 128 0:8 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Міжнародна статистика 16 16 1:1 Залік
Міжнародні фінанси та фінансові інституції 16 16 1:1 Іспит
Основи економічних теорій 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) 112 0:7 Немає
Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) 112 0:7 Немає
Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) 112 0:7 Немає
Перша іноземна мова І-ІІ (французька) 112 0:7 Немає
Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) 112 0:7 Немає
Світова економіка 16 1:0 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова ІІ-ІV (англійська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (іспанська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (італійська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (німецька) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (норвезька) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (французька) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (чеська) 64 0:4 Залік
Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України 16 1:0 Залік
Менеджмент і маркетинг 32 32 2:2 Іспит
Міжнародне публічне право (для неправничих спеціальностей) 16 16 1:1 Залік
Міжнародні економічні відносини 0:0 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) 80 0:5 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) 80 0:5 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) 80 0:5 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (французька) 80 0:5 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) 80 0:5 Іспит
Економіка та економічний розвиток ЄС 32 16 2:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова ІІ-ІV (англійська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (іспанська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (італійська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (німецька) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (норвезька) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (французька) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (чеська) 64 0:4 Залік
Зовнішня політика України 32 2:0 Залік
Міжнародне публічне право (для неправничих спеціальностей) 16 16 1:1 Іспит
Міжнародний економічний аналіз 16 16 1:1 Залік
Міжнародні економічні відносини 0:0 Іспит
Мікроекономіка 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) 80 0:5 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) 80 0:5 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) 80 0:5 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (французька) 80 0:5 Іспит
Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) 80 0:5 Іспит
Кількісні методи в соціально-економічних дослідженнях 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до права ЄC (спец. міжнародні економічні відносини; міжнародна інформація) 16 16 1:1 Немає
Друга іноземна мова ІІ-ІV (англійська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (іспанська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (італійська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (німецька) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (норвезька) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (французька) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (чеська) 64 0:4 Залік
Економетрика 32 32 2:2 Іспит
Зовнішня політика України 16 1:0 Іспит
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (англійська) 64 0:4 Немає
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (італійська) 64 0:4 Немає
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (німецька) 64 0:4 Немає
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (французька) 64 0:4 Немає
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (шведська) 64 0:4 Немає
Міжнародний бізнес 0:0 Немає
Міжнародний економічний аналіз 16 16 1:1 Іспит
Основи фінансового менеджменту 16 16 1:1 Залік
Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (англійська мова) 16 32 1:2 Немає
Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (німецька мова) 16 32 1:2 Немає
Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (французька мова) 16 32 1:2 Немає
Комерційна дипломатія 0:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи державних фінансів
Теорія статистики
Фінанси транснаціональних корпорацій
16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до права ЄC (спец. міжнародні економічні відносини; міжнародна інформація) 16 16 1:1 Іспит
Друга іноземна мова ІІ-ІV (англійська) 64 0:4 Немає
Друга іноземна мова ІІ-ІV (іспанська) 64 0:4 Немає
Друга іноземна мова ІІ-ІV (італійська) 64 0:4 Немає
Друга іноземна мова ІІ-ІV (німецька) 64 0:4 Немає
Друга іноземна мова ІІ-ІV (норвезька) 64 0:4 Немає
Друга іноземна мова ІІ-ІV (французька) 64 0:4 Немає
Друга іноземна мова ІІ-ІV (чеська) 64 0:4 Немає
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (англійська) 64 0:4 Іспит
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (італійська) 64 0:4 Іспит
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (німецька) 64 0:4 Немає
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (французька) 64 0:4 Іспит
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (шведська) 64 0:4 Іспит
Основи наукових досліджень 16 1:0 Залік
Основи фінансового менеджменту 16 16 1:1 Залік
Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (англійська мова) 16 48 1:3 Іспит
Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (німецька мова) 16 48 1:3 Іспит
Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (французька мова) 16 48 1:3 Іспит
Торговельна політика 0:0 Іспит
Теорія інвестицій 32 16 2:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова ІІ-ІV (англійська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (іспанська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (італійська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (німецька) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (норвезька) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (французька) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова ІІ-ІV (чеська) 64 0:4 Залік
Економіка підприємства 16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (англійська) 64 0:4 Немає
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (італійська) 64 0:4 Немає
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (німецька) 64 0:4 Немає
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (французька) 64 0:4 Немає
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (шведська) 64 0:4 Немає
Методи прийняття управлінських рішень 16 1:0 Іспит
Основи аудиту 16 16 1:1 Іспит
Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (англійська мова) 48 0:3 Немає
Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (німецька мова) 48 0:3 Немає
Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (французька мова) 48 0:3 Немає
Реклама в міжнародному бізнесі 0:0 Немає
Економіка і фінанси ЄС 0:0 Залік
Фондові ринки і цінні папери 32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
90 5,6:0 Іспит
20 1,3:0 Немає
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (англійська) 40 0:2,5 Іспит
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (італійська) 40 0:2,5 Іспит
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (німецька) 40 0:2,5 Немає
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (французька) 40 0:2,5 Іспит
Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (шведська) 40 0:2,5 Іспит
Міжнародні економічні відносини (Оглядові лекції) 20 1,3:0 Немає
Розрахунки і платежі у міжнародному бізнесі 14 14 0,9:0,9 Іспит
Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (англійська мова) 50 0:3,1 Іспит
Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (німецька мова) 50 0:3,1 Іспит
Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (французька мова) 50 0:3,1 Іспит
14 0:0,9 Іспит
Страхування у міжнародному бізнесі 14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 1:Валютна політика
Валютна політика (англійською мовою)
20 20 1,3:1,3 Залік
Фінансовий аналіз 28 14 1,8:0,9 Залік
Міжнародні фінанси 28 14 1,8:0,9 Іспит
Міжнародна логістика 30 20 1,9:1,3 Залік