Міжнародний економічний аналіз

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Біленко Ю. І.МВЕ-21
516доцент Біленко Ю. І.МВЕ-31
416доцент Кузенко Н. В.
516доцент Кузенко Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416МВЕ-21
516МВЕ-31

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є: а) ознайомлення студентів з теоретичними концепціями міжнародного економічного аналізу ; б) вивчення функціонування сучасних світових товарних ринків; в) оволодіння інструментами аналізу ефективності зовнішньоекономічної політики держави на макро – та мікрорівні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • класичні теорії міжнародної політичної економії, сучасні моделі міжнародного економічного аналізу;
 • знати сучасні тенденції світових товарних ринків;.

вміти:

 • застосовувати згадані моделі до реальних ситуацій у міжнародних економічних відносинах;

володіти:

 • інструментарієм діяльності міжнародних економічних інститутів та їх політики.

Рекомендована література

Базова:

 1. Salvatore D. International – N.Y. Etc.: Macmillan Publishing, Company, 1998.- 611 p.
 2. Krugman P., Obstfeld Maurice International Economics: Theory and – HarperCollins College Publishers, 1994.- 796 p.
 3. Блауг Марк . Экономическая мысль в ретроспективе/ Пер. с англ. – Москва : Дело ЛТД, 1994.- 688 с.

 Додаткова:

 1. International Trade: Selected Readings /edited by Jagdish N. Bhagwati. – Cambridge,London: The MIT Press, 1994.- 504 p.
 2. International Political Economy. Perspectives on Global Power and Wealth/ Frieden, J., Lake, D.,- N.Y.: St. Martin’s Press, 1991.-470 p.
 3. Readings in the Theory of International Trade/ Ellis, H., Metzler, L.,-Homewood: Irwin,1950.-638 p.
 4. Readings in International Economics/ Caves,R., Johnson,H., Homewood: Irwin,1968.-606 p.
 5. Біленко Ю. Міжнародна торгівля і структурна перебудова економіки // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. ЛДУ Центр ринкознавства.- Львів, 1997, с.55-59.
 6. Біленко Ю. Українська економіка в контексті світового досвіду посттоталітарного реформування // Економіка України : минуле, сучасне і майбутнє. – Львів: НТШ, 1997, с.29-33.
 7. Біленко Ю., Гасюк Н. Міжнародний туризм у світовому економічному розвитку та українська перспектива // Вісник ЛДУ , серія – Міжнародні відносини. – 1999. Вип. 1 – с. 302-313.
 8. Біленко Ю. Економічне зростання та зовнішньоекономічна політика в країнах Центральної та Східної Європи // Особливості економічної політики постсоціалістичних країн в умовах глобалізації світової економіки (приклад України), Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка. Київ, 1999.- с. 28-31.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 2. Офіційний сайт Національного банку України – bank.gov.ua
 3. Офіційний сайт Світової організації торгівлі – www.wto.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму