Міжнародні фінанси

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Біленко Ю. І.МВЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814МВЕ-41Біда М. Б.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу: є:
а) вивчення інструментів міжнародного фінансового ринку;
б) теоретичних концепцій визначення валютного курсу і досягнення рівноваги торгового балансу;
в) техніка ведення міжнародних розрахунків, іноземних інвестицій.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
знати сучасні моделі валютного курсу і платіжного балансу;
знати принципи діяльності міжнародних фінансових організацій;

вміти:
вміти проводити валютні операції, міжнародні платежі і аналізувати ефективність міжнародного кредиту, іноземних прямих і портфельних інвестицій;

володіти:
інструментарієм діяльності міжнародних фінансових інститутів та їх політики.

Рекомендована література

Основна:

 1. Рут Ф.Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ.- Київ: Основи, 1998.- 743 с.
 2. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи та фінансові ринки / Пер. з англ. – Київ : Основи, 1998. – 967 с.
 3. Международная торговля : финансовые операции , страхование и другие услуги / Пер. с англ. – Київ: BHV -480 c.
 4. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підручник.- Київ : Знання, 1999. 305 с.
 5. Salvatore D. International Economics.- N.Y. Etc.: Macmillan Publishing А.С., Company, 1998.- 611 p.

Додаткова:

 1. Evans John. International Finance. A Markets Approach.- Fort Worth etc: The Dryden Press,1992-588 p.
 2. Ющенко В. Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні.- Київ, Скарби, 1998.- с.228.
 3. Хэррис Дж. Мелвинн . Международные финансы.-М. Филин, 1996.- 296 с.
 4. Біленко Ю. Девальваційний шок : мікро- та макроекономічні наслідки для України // Зовнішньоекономічний кур”єр. – № 7,7, 1995, с. 12-14.
 5. International Economics and International Economic Policy: A Reader /Philip King.-N.Y.:McGrawHill.-1990.
 6. Бик І.С., Біленко Ю.І. Сучасні економічні та фінансові проблеми країн, що розвиваються . Навчальний посібник. – Львів ЛДУ, 1997. – 51 c.
 7. Kester Carl, Luchrman Timothy Case Problems in International Finance. – N.Y. McGrawHill, Inc., 1993. – 618 p.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 2. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua
 3. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду – www.imf.org

Завантажити

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму