Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Писаренко С. М.МВЕ-31

Опис курсу

Розкрито особливості передумови,етапи  формування національної економіки України,її галузева і територіальна структура.   Визначаються   фактори, які впливають на сучасні особливості розвитку національної економіки. Особлива увага приділяється  спеціалізації національної економіки і аналізується  її місце у сучасному  міжнародному  поділі праці. Розглядається також стан  участі національної економіки   у різних формах міжнародних економічних відносин – у сучасних процесах інтернаціоналізації, економічної інтеграції, глобалізації, регіоналізації.  Значна увага приділяється участі України    в  регіональних інтеграційних об’єднаннях, особливо   підписанню угод  про зону вільної торгівлі з різними країнами світу, сучасному стану   їх реалізації і впливу на розвиток національної економіки. Проаналізовано особливості сучасного стану процесів формування і розвитку європейської інтеграції і  місця  України у  цих процесах.   Особлива увага приділяється характеристиці  розвитку євроінтеграційних процесів, участі в них  національної економіки,аналізується сутність і значення   підписання ПВЗВТ Україна – ЄС. Розглядаються  результати її реалізації з врахуванням їх  впливу   на розвиток національної  економіки у середньостроковій і довгокостроковій перспективі.

Рекомендована література

 1. Артьомов В.І. Проблеми і перспективи входження України в ЄС:навч.посіб. – Узгород: Ліра,2009
 2. Світова економіка: підручник/під редак проф. А.Філіпенко.-К.:Либідь,2007
 3. Мокій А.І., Янків М.Д.,Яхно Т.Л. Регулювання світової економіки: навчально – методичний посібник.-Львів,2004
 4. Балакін Р Л. Проблеми інтеграції України у світове господарство/П.І.Гайдуцького.- К.,УСГА,2006
 5. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України – К.,Лотос, 2008
 6. Писаренко С.М. Особливості сучасного розвитку світової економіки / Курс лекцій.- Львів,ЗІКЦ,2016 .
 7. Козак Ю.Г. Світова економіка.-К.,2010
 8. Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції.-К.: Основа,1998
 9. Менеджмент європейської економічної інтеграції/під ред. С.Писаренко.-К.: Знання,2012
 10. Будкін В.С.Європейська інтеграція та Україна/В.С.Будкін.І.В.Бураковський.- К.:Знання, 2002
 11. Горін Н.В, Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності:навч.посіб.- К.,Знання,2008
 12. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини:Навч.посібник.- Київ, Знання,2008
 13. Анакіна Т. Правове регулювання відносин України та Європейського Союзу. Угода про асоціацію // Основи права Європейського Союзу /підручник – Харків,  Право, 2018. С. 162-219.
 14. Рагуліна К. А. Угода про асоціацію як правова основа адаптації законодавстваУкраїни до законодавства Європейського Союзу. – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»- Вип. 1, т. 1. С. 50–54,2016
 15. Відносини Україна – ЄС. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/relations 01.05.2019.

16.Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://readymag.com/kis/eu-ukraine-fta. Угода про асоціацію Україна – ЄС / Портал Верховної  Ради України

17.С.М.Писаренко,Л.А.Українець  Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України:Підручник –К.,Знання,2015

18.Новицький В.Є. Інформація  в  системі соціально – економічного розвитку і  глобальної  конкуренції// Проблеми  інноваційно – інвестиційного розвитку – К.,2011

19Лутц  Хоффманн, Феліцітас  Мьоллерс  Україна  на шляху до Європи –К.,Фенікс, 2001

20.Dunn  John F.  The  Situation  for  the European’s  Common  Foreign  and  Security  Policy – Brussels, 1995

 1. Поглиблення відносин між  ЄС та Україною. Що, чому  і  як? / Підручник під  редакцією  Майкла Емерсона і Вероніки Мовчан – К.,2016

22.Філіпенко А.С. Передумови та чинники формування зони вільної торгівля та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 100 (Частина 1). – 2011. – С.31-36 [Електронний документ]. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/1656/15

Силабус:

Завантажити силабус