Економіка та економічний розвиток ЄС

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Кузенко Н. В.МВЕ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МВЕ-21доцент Кузенко Н. В.

Опис курсу

Мета: формування у студентів ґрунтовних знань та аналітичних здібностей щодо аналізу процесів економічного розвитку країн Європейського Союзу.

 Завдання:

 • Ознайомити студентів з основними теоретичними концепціями економічного розвитку;
 • Вивчити та засвоїти знання щодо концепцій та тенденцій економічного розвитку на прикладі країн ЄС протягом всього історичного періоду становлення та розвитку;
 • Формування у студентів на основі цих знань вміння здійснювати глибокий аналіз чинників економічного зростання, його характеру та якості;
 • Формування вміння на основі досвіду країн ЄС аналізувати та прогнозувати економічний розвиток перехідних економік, зокрема, України.

 В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичні концепції економічного розвитку; теоретичні аспекти впливу праці та капіталу на економічне зростання та розвиток держави; вплив інститутів, інновацій та попиту на економічний розвиток; взаємозв’язок між конкурентноздатністю, валютним курсом та економічним зростанням та процесами конвергенції.

вміти: аналізувати процеси, передумови та чинники економічного розвитку в ЄС.

Рекомендована література

Базова:

 1. McDonald F., Dearden S. European Economic integration. – London, N.Y.: Longman, 1994. – 350 c.
 2. Ван дер Вее Г. История мировой экономики. 1945-1990 (пер. с фр.). – М.: Наука, 1994.- 413 с.
 3. Вільям Волес, Гелен Волес. Творення політики в Європейському Союзі / Пер. з англ. Р. Ткачук. – К.: Вид-во Соломії Павличко ”Основи”, 2004. – 871.
 4. Ніколас Мусис. Все про спільні політики Європейського Союзу / Пер. з англійської – К.: “КІС”, 2005. -XIV с, 466 с.
 5. Новак А. Європейська інтеграція. Шанси для Польщі – досвід для України. – Перекл. з польськ. – Львів, 2006. – 192 с.
 6. Экономика Европейского Союза: Учебник / Г.Ю. Гагарина, В.В. Громыко, З.М. Окрут, О.В. Сагинова. – М.: Экономистъ, 2003. – 399 с. – (Homo faber)

Допоміжна:

 1. Hansen, J.D. and U. M. Nielsen, An Economic Analysis of the EU, McGraw-Hill, 1997.
 2. Jovanovic M. N., The Economics of International Integration. Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2006.
 3. Jovanovic M. N., The Economics of European Integration, Limits and Prospects. Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2005.
 4. Pelkmans, J., European Integration, Methods and Economic Analysis. Addison Wesley Longman Limited, New York, 1997.
 5. Svendsen, G. T.: The Political Economy of the European Union. Edward Elgar, Cheltenham, 2003.
 6. Turnovec, F., Political Economy of European Integration. Karolinum, Charles University Press, Prague 2003.
 7. De Grauwe, P.: The Economics of Monetary Integration. Oxford University Press, 1992, 1997.
 8. Feldman, A.M., Welfare Economics nad Social Choice Theory. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1989.
 9. Molle, W., The Economics of European Integration. Darthmout Publ. Comp., Aldershot, 1996.
 10. Swann, D.,, European Economic Integration, the Common Market, European Union and Beyond. Edward Elgar, 1996.

Інформаційні ресурси:

 1. www.europa.eu
 2. www.delukr.ec.europa.eu
 3. http://eu.prostir.ua

Завантажити

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму