Друга іноземна мова ІІ-ІV (французька)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік
45Залік
53Залік
63Немає
73Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364МВЕ-21Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
МВП-21
МВР-21
464МВЕ-21Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
МВП-21
МВР-21
564МВЕ-31Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
МВП-31
МВР-31
664МВЕ-31Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
МВП-31
МВР-31
764МВЕ-41Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
МВП-41
МВР-41

Опис курсу

Основною метою вивчення другої іноземної мови на факультеті міжнародних відносин є формування та розвиток іншомовної компетенції, необхідної для коректного вирішення комунікативних задач у різноманітних ситуаціях побутового та професійного спілкування, формування соціокультурної компетенції і поведінкових стереотипів, необхідних для успішної адаптації випускників на ринку праці, вміння самостійно набувати знання для здійснення побутової та професійної комунікації іноземною мовою

Завдання курсу полягає у:

 • виробленні у студентів навичок розмовної мови на побутову та професійну тематику, прищепленні знань і навичок в нормативній граматиці,
 • навчанні основ письма,
 • ознайомленні з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру
 • забезпеченні вивчення основ другої іноземної мови з максимальною орієнтацією на попередньо набуті знання першої іноземної мови.

Рекомендована література

Основна

 1. Н.А. Аянот. Сучасна французька мова без проблем. – Донецьк: ТОВ « ВКФ «БАО», 2009. – 320 с.
 2. Г. Крючков. Французька мова. Початковий курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вища школа, 2009. – 367 с.
 3. Г.Г. Крючков, В.С. Хлопук, Л.П. Корж. – 2-ге вид., випр. – Поглиблений курс французької мови: К.: Вища шк., 2000. – 399 с. – Фр.,укр.
 4. С.Є.Опацький. Français, niveau débutant : Підруч. для вищ. навч. закл. – К. ; Ірпінь: «Перун», 2005. – 312 с.: іл.
 5. Г.Г. Крючков, В.С. Хлопук, Л.П. Корж. – 2-ге вид., випр. – Поглиблений курс французької мови: К.: Вища шк., 2000. – 399 с. – Фр.,укр.
 6. Л.О.Хоменко, Л.А. Грищенко, Р.Г. Кропивко, А.М. Мороз. Французька мова. Практичний курс французької мови. – Вінниця: Нова книга, 2003, – 560 ст.
 7. Carlo, M.Causa. Civilisation progressive du français avec 400 activités. Niveau débutant. – Paris: Clé International, 2005. – 162 p.
 8. Chamberlain, R.Steele. Guide pratique de la communication. – Paris: Les Editions Didier, 1991. – 192 p.
 9. Claire Miquel. Niveau députant: Grammaire en dialogues. – . Clé International.
 10. Claire Miquel. Niveau députant: Vocabulaire progressif du Français. – .
 11. Maia Grégoire.Gracia Merlo. Niveau députant : Grammaire progressive du Français. Clé International.
 12. Michel Soignet. A1-A2 Objectif diplomatie 1. Le Français des relations européennes et internationales. Hachette-Livre 2011.- 126 p.

Додаткова

 1. Delatour, D. Jennepin, M. Léon-Dufour, B. Teyssier. Grammaire pratique du français en 80 fiches. – Paris:Hachette. Français langue étrangère, 2000. – 208 p.
 2. Les exercices de grammaire avec corrigés. A2. – Paris: Hachette, 2006. – 224 p.
 3. Eluerd. Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau débutant. – Paris: Hachette, 2005. – 112 pp.
 4. С. Leroy-Miquel, A. Goliot-Lété. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau faux débutant et intermédiaire. – Tours: Clé International, 1997. – 192p.
 5. Siréjols, G.Tempesta. 450 nouveaux exercices. Niveau débutant. – Paris. Clé International, 2008. – 155p.
 6. Martinie, S.Wachs. Phonétique en dialogues. – Paris: Clé International, 2006. – 120 p.
 7. Monnerie-Goarin, S. Schmitt, S. Saintenoy, B. Szarvas. Méthode de français 1. – Paris: Clé International, 2006. – 162 p.
 8. Monnerie-Goarin, S. Schmitt, S. Saintenoy, B. Szarvas. Méthode de français 2. – Paris: Clé International, 2006. – 162 p.
 9. Elisa Oughlissi. Grammaire  progressive du français. Tests .Niveau intermédiaire. – Clé International, 2003. – 94p.
 10. Elisa Oughlissi. Vocabulaire progressif du français. Tests .Niveau intermédiaire. – Clé International, 2003. – 94p.
 11. Siréjols, G.Tempesta. 450 nouveaux exercices. Niveau débutant. – Paris. Clé International, 2008. – 155p.
 12. Odile Thiévenaz. Chargée d’enseignement à l’Université de Savoie. Grammaire  progressive du français. Niveau intermédiaire. – Clé International, 2003. – 256p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму