Друга іноземна мова ІІ-ІV (французька)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
45Іспит
53Іспит
63Немає
73Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
464Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
564Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
664Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
780Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.

Опис курсу

Основною метою вивчення другої іноземної мови на факультеті міжнародних відносин є формування та розвиток іншомовної компетенції, необхідної для коректного вирішення комунікативних задач у різноманітних ситуаціях побутового та професійного спілкування, формування соціокультурної компетенції і поведінкових стереотипів, необхідних для успішної адаптації випускників на ринку праці, вміння самостійно набувати знання для здійснення побутової та професійної комунікації іноземною мовою

Завдання курсу полягає у:

 • виробленні у студентів навичок розмовної мови на побутову та професійну тематику, прищепленні знань і навичок в нормативній граматиці,
 • навчанні основ письма,
 • ознайомленні з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру
 • забезпеченні вивчення основ другої іноземної мови з максимальною орієнтацією на попередньо набуті знання першої іноземної мови.

Рекомендована література

Основна

 1. Аянот Н. А.. Французька мова. Довідник школяра і студента / Н. А. Аянот. – Донецьк : ТОВ ВКФ БАО, 2006. – 576 с.
 2. Аянот Н. А. Сучасна французька мова без проблем / Н. А. Аянот. – Донецьк : ТОВ ВКФ БАО, 2009. – 320 с.
 3. Крючков Г. Г. Французька мова. Початковий курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г. Г. Крючков. – К. : Вища школа, 2009. – 367 с.
 4. Крючков Г. Г., Хлопук В. С., Корж Л. П. Поглиблений курс французької мови. 2-ге вид., випр. / Г.Г. Крючков, В. С. Хлопук, Л. П. Корж/ – К. : Вища школа, 2000. – 399 с. – Фр.,укр.
 5. МожеГ., Брюезьєр М. Ускоренный курс французского языка. Высшее образование / Г. Може, М. Брюезьєр. – М. : Айрис Пресс, 2006. – 352 с.
 6. Мурадова Л. А. 60 устных тем по французскому языку / Л. А. Мурадова. – М. : Айрис Пресс, 2006. – 224 с.
 7. Опацький С. Є. Français, niveau débutant : Підруч. для вищ. навч. закл / С. Є. Опацький. – К. : Ірпінь, Перун, 2005. – 312 с.: іл.
 8. ПоповаИ. Н., Казакова Ж. А. Ковальчук Г. М. Французский язык : Учебник для 1курса ВУЗов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. – М. : ООО Нестор Академик Паблишер, 2004. – 576 с.
 9. Попова І. М., Казакова Ж. О. Граматика французької мови. Практичний курс: Підручник для інститутів і факультетів іноземних мов / І. М. Попова, Ж. О. Казакова. – 12-те вид., 2007. – 480 с.
 10. Сологуб О. О. 250 тем. Французька мова / О. О. Сологуб. – Донецьк : ТОВ ВКФ БАО, 2006. – 320 с.
 11. Струтинська Л. В. Методичний посібник з курсу «Французька мова» для студентів факультету міжнародних відносин / Л. В. Струтинська. – Львів : факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. 2005. – 66 ст.
 12. Хоменко Л. О., Грищенко Л. А., Кропивко Р. Г., Мороз А М.. Французька мова. Практичний курс французької мови / Л. О. Хоменко, Л. А. Грищенко, Р. Г. Кропивко, А. М. Мороз. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 560 ст.
 13. Carlo, Causa M. Civilisation progressive du français avec 400 activités. Niveau débutant / C. Carlo, M. Causa. –  Paris : Clé International, 2005. – 162 p.
 14. Chamberlain A., Steele R. Guide pratique de la communication / A. Chamberlain, R. Steele. – Paris : Les Editions Didier, 1991. – 192 p.

Додаткова

 1. Delatour, JennepinD., Léon-Dufour M., Teyssier B. Grammaire pratique du français en 80 fiches / Y. Delatour, D. Jennepin, M. Léon-Dufour, B. Teyssier. – Paris : Hachette. Français langue étrangère, 2000. – 208 p.
 2. Eluerd R. Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau débutant / R. Eluerd. – Paris : Hachette, 2005. – 112 pp.
 3. Leroy-Miquel C., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau faux débutant et intermédiaire / С. Leroy-Miquel, A. Goliot-Lété. – Tours : Clé International, 1997. – 192 p.
 4. Les exercices de grammaire avec corrigés. A2. – Paris : Hachette, 2006. – 224 p.
 5. Martinie B., Wachs S. Phonétique en dialogues / B. Martinie, S. Wachs. – Paris : Clé International, 2006. – 120 p.
 6. Monnerie-Goarin A., Schmitt S., Saintenoy S., Szarvas B. Méthode de français 1 / A. Monnerie-Goarin, S. Schmitt, S. Saintenoy, B. Szarvas. – Paris : Clé International, 2006. – 162 p.
 7. Oughlissi E. Vocabulaire progressif du français. Tests. Niveau intermédiaire / E. Oughlissi. – Clé International, 2003. – 94p.
 8. Siréjols E., Tempesta G. 450 nouveaux exercices. Niveau débutant / E. Siréjols, G. Tempesta. – Paris : Clé International, 2008. – 155p.
 9. Thiévenaz O. Chargée d’enseignement à l’Université de Savoie. Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire / O. Thiévenaz. – Clé International, 2003. – 256p.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму