Друга іноземна мова ІІ-ІV (французька)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
45Іспит
53Іспит
63Немає
73Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364МВЕ-21Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
МВП-21
МВР-21
464МВЕ-21Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
МВП-21
МВР-21
564МВЕ-31Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
МВП-31
МВР-31
664МВЕ-31Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
МВП-31
МВР-31
780МВЕ-41Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
МВП-41
МВР-41

Опис курсу

Основною метою вивчення другої іноземної мови на факультеті міжнародних відносин є формування та розвиток іншомовної компетенції, необхідної для коректного вирішення комунікативних задач у різноманітних ситуаціях побутового та професійного спілкування, формування соціокультурної компетенції і поведінкових стереотипів, необхідних для успішної адаптації випускників на ринку праці, вміння самостійно набувати знання для здійснення побутової та професійної комунікації іноземною мовою

Завдання курсу полягає у:

 • виробленні у студентів навичок розмовної мови на побутову та професійну тематику, прищепленні знань і навичок в нормативній граматиці,
 • навчанні основ письма,
 • ознайомленні з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру
 • забезпеченні вивчення основ другої іноземної мови з максимальною орієнтацією на попередньо набуті знання першої іноземної мови.

Рекомендована література

Основна

 1. Аянот Н. А.. Французька мова. Довідник школяра і студента / Н. А. Аянот. – Донецьк : ТОВ ВКФ БАО, 2006. – 576 с.
 2. Аянот Н. А. Сучасна французька мова без проблем / Н. А. Аянот. – Донецьк : ТОВ ВКФ БАО, 2009. – 320 с.
 3. Крючков Г. Г. Французька мова. Початковий курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г. Г. Крючков. – К. : Вища школа, 2009. – 367 с.
 4. Крючков Г. Г., Хлопук В. С., Корж Л. П. Поглиблений курс французької мови. 2-ге вид., випр. / Г.Г. Крючков, В. С. Хлопук, Л. П. Корж/ – К. : Вища школа, 2000. – 399 с. – Фр.,укр.
 5. МожеГ., Брюезьєр М. Ускоренный курс французского языка. Высшее образование / Г. Може, М. Брюезьєр. – М. : Айрис Пресс, 2006. – 352 с.
 6. Мурадова Л. А. 60 устных тем по французскому языку / Л. А. Мурадова. – М. : Айрис Пресс, 2006. – 224 с.
 7. Опацький С. Є. Français, niveau débutant : Підруч. для вищ. навч. закл / С. Є. Опацький. – К. : Ірпінь, Перун, 2005. – 312 с.: іл.
 8. ПоповаИ. Н., Казакова Ж. А. Ковальчук Г. М. Французский язык : Учебник для 1курса ВУЗов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. – М. : ООО Нестор Академик Паблишер, 2004. – 576 с.
 9. Попова І. М., Казакова Ж. О. Граматика французької мови. Практичний курс: Підручник для інститутів і факультетів іноземних мов / І. М. Попова, Ж. О. Казакова. – 12-те вид., 2007. – 480 с.
 10. Сологуб О. О. 250 тем. Французька мова / О. О. Сологуб. – Донецьк : ТОВ ВКФ БАО, 2006. – 320 с.
 11. Струтинська Л. В. Методичний посібник з курсу «Французька мова» для студентів факультету міжнародних відносин / Л. В. Струтинська. – Львів : факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. 2005. – 66 ст.
 12. Хоменко Л. О., Грищенко Л. А., Кропивко Р. Г., Мороз А М.. Французька мова. Практичний курс французької мови / Л. О. Хоменко, Л. А. Грищенко, Р. Г. Кропивко, А. М. Мороз. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 560 ст.
 13. Carlo, Causa M. Civilisation progressive du français avec 400 activités. Niveau débutant / C. Carlo, M. Causa. –  Paris : Clé International, 2005. – 162 p.
 14. Chamberlain A., Steele R. Guide pratique de la communication / A. Chamberlain, R. Steele. – Paris : Les Editions Didier, 1991. – 192 p.

Додаткова

 1. Delatour, JennepinD., Léon-Dufour M., Teyssier B. Grammaire pratique du français en 80 fiches / Y. Delatour, D. Jennepin, M. Léon-Dufour, B. Teyssier. – Paris : Hachette. Français langue étrangère, 2000. – 208 p.
 2. Eluerd R. Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau débutant / R. Eluerd. – Paris : Hachette, 2005. – 112 pp.
 3. Leroy-Miquel C., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau faux débutant et intermédiaire / С. Leroy-Miquel, A. Goliot-Lété. – Tours : Clé International, 1997. – 192 p.
 4. Les exercices de grammaire avec corrigés. A2. – Paris : Hachette, 2006. – 224 p.
 5. Martinie B., Wachs S. Phonétique en dialogues / B. Martinie, S. Wachs. – Paris : Clé International, 2006. – 120 p.
 6. Monnerie-Goarin A., Schmitt S., Saintenoy S., Szarvas B. Méthode de français 1 / A. Monnerie-Goarin, S. Schmitt, S. Saintenoy, B. Szarvas. – Paris : Clé International, 2006. – 162 p.
 7. Oughlissi E. Vocabulaire progressif du français. Tests. Niveau intermédiaire / E. Oughlissi. – Clé International, 2003. – 94p.
 8. Siréjols E., Tempesta G. 450 nouveaux exercices. Niveau débutant / E. Siréjols, G. Tempesta. – Paris : Clé International, 2008. – 155p.
 9. Thiévenaz O. Chargée d’enseignement à l’Université de Savoie. Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire / O. Thiévenaz. – Clé International, 2003. – 256p.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму