Економіка підприємства

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Гурняк І. Л.МВЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВЕ-41доцент Гурняк І. Л.

Опис курсу

Відповідно до тенденції більшої відкритості вітчизняної економіки, поглиблення проблематики неформального бізнесу, інституційної розбалансованості бізнес – середовища набувають розвитку нові підходи до підприємницької діяльності, утвердження пріоритетності виховання у суспільстві підприємця – інноватора, активного користувача сучасним інструментарієм бізнесової діяльності.

Метою вивчення даного курсу є:
а) ознайомлення студентів з теоретичними та практичними концепціями підприємницької діяльності;
б) вивчення функціонування найбільш ефективних моделей окремих ділянок підприємницької діяльності;
в) оволодіння інструментами аналізу ефективності побудови системи планування ресурсів підприємства.

Після вивчення курсу студенти повинні:
а) знати класичні підходи до ведення підприємницької діяльності;
б) знати сучасні тенденції та технології;
в) вміти застосовувати зазначені моделі до реальних ситуацій у міжнародних економічних відносинах;
г) знати принципи та основні застосування систем автоматизації, інтернет – технологій, сучасного планування.

Рекомендована література

Базова:

  1. Бухгалтерський фінансовий облік і звітність в Україні. За ред. С.Ф.Голова.- Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000.-766 с.
  2. Christensen, C.M. (1997) The Innovator’s Dilemma, Boston:Harvard Business School Press
  3. Christensen, C.M. and Raynor, M. (2003) The Innovator’s Solution, Boston:Harvard Business School Books
  4. Foster, Richard N. (1986) Innovation: the attacker’s advantage. London : Macmillan

Додаткова:

  1. Utterback, J (1994), Mastering the dynamics of innovation, MIT Press:New York
  2. Економіка підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Мельника Л. Г. – Суми: 2004.
  3. Економіка підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Петровича Й. М. – Львів: Новий Світ – 2004.
  4. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. проф. С. Ф. Покропивного. – Вид. друге, перероб. та доп. – К: КНЕУ, 2000.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус