Фінанси транснаціональних корпорацій

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Москалик Л. Р.МВЕ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516МВЕ-31доцент Москалик Л. Р.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є формування системи базових знань з фінансів транснаціональних корпорацій; засвоєння основних принципів та інструментів міжнародної фінансової діяльності ТНК; формування знань щодо фінансових стратегій ТНК та механізмів їх реалізації.

Завдання:

а) ознайомлення з основними поняттями та категоріями фінансів транснаціональних корпорацій;

б) вивчення основних принципів міжнародної фінансової діяльності ТНК;

в) ознайомлення з механізмами руху фінансових ресурсів ТНК;

г) здобуття системи знань щодо формування міжнародної фінансової стратегії ТНК.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати та розуміти:

– основні положення, категорії та принципи, що лежать в основі фінансів транснаціональних корпорацій;

– основні принципи та засади міжнародної фінансової діяльності ТНК;

– міжнародні фінансові стратегії ТНК;

вміти:

– аналізувати механізми руху фінансових ресурсів ТНК;

володіти:

– інструментарієм формування фінансової політики ТНК.

Рекомендована література

Базова:

 1. Міжнародні фінанси: Підручник / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2003. — 784 с.
 2. Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підручник. — К.: Либідь, 2005. — 720 с.
 3. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації у світовому господарстві. — К.: ВЦ «Київський університет», 2006.
 4. Основи міжнародних фінансів: Підручник / За ред. О. І. Рогача — К.: ВЦ «Київський університет», 2009.
 5. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації. — К.: ВЦ «Київський університет», 2009.

Допоміжна:

 1. Киреев А. Международная экономика. М., 1998. Гл. 9.
 2. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. М., 2000. 4. II.
 3. Сутормша В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. К., 1993.
 4. Хорн Дж. К. ван. Основы управления финансами. М, 1996. Гл.25. Энг М. В., Лис Ф. А., Мауер Л. Дж. Мировые финансы. М., 1998. 4. ГУ.
 5. Eiieman D. К., SнonehiU А. /., Moffett М. Н. Multinational Business Finance. Addison-Wesley Publishing Company, 1995. Ch. 8.
 6. Melvin M. International Money and Finance. 4th ed. New York, 1994. Shapiro A. Multinational Financial Management. 5th ed. New Jersey, 1996.

Інформаційні ресурси:

 1. Інститут міжнародної економіки, Вашингтон: www.iie.com
 2. Новини світового бізнесу: www.Quick MBA.com
 3. Міжнародний центр перспективних досліджень: www.icps.kiev.ua
 4. Центр порівняльних соціальних досліджень: www.cessi.com.ua
 5. www.unp.un.org/publications
 6. www.worldstat.com

Завантажити

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму