Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (італійська)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Іспит
73Немає
82Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564МВЕ-31Горячук О. В.
МВП-31
МВР-31
664МВЕ-31Горячук О. В.
МВП-31
МВР-31
764МВЕ-41Горячук О. В.
МВП-41
МВР-41
840МВЕ-41Горячук О. В.
МВП-41
МВР-41

Опис курсу

Основною метою вивчення іноземної мови спеціальності на факультеті міжнародних відносин є практичне опанування іноземною мови на діловому, фаховому рівні відповідно до спеціальності.

Завдання з іноземної мови спеціальності передбачають формування такого комплексу навичок усної та писемної комунікації:

 • мовлення (культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • читання (країнознавча, суспільно-політична, фахова література);
 • аудіювання (культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • письмо (суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики).

Рекомендована література

Основна

 1. Dardano , Trifone P. La nuova grammatica della lingua italiana / Maurizio Dardano, Pietro Trifone. – Zanichelli, 1997. – 746 p.
 2. Frattegiani M.T., Gigliarelli V. e altri. Conoscere l’Italia. Corso di lingua italiana per studenti stranieri. Livello B2, B2+ / M.T.Frattegiani ed altri. – Guerra Edizioni, 2015. – 222 c.
 3. Marin , Magnelli S. Nuovissimo progetto italiano 3. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello C1/ T. Marin, S Magnelli.– Edilingua, 2020.
 4. Buono Hodgart L. Capire l’Italia e l’italiano. Lingua e cultura italiana oggi. Livello intermedio e avanzato / Lia Buono Hodgart. – Guerra Edizioni, 2009. – 332 c.
 5. De Biasio , Garofalo P. Mosaico Italia. Percorsi nella cultura e nella civiltà italiana

/ M. De Biasio, P. Garofalo. – Roma, 2008.

 1. Del Rosso R. Insieme alle soglie del Corso di letture mediate per studenti stranieri / R. Del Rosso. – Guerra edizioni, 1993.

Додаткова

 1. Benvenuti in Italia! Збірник матеріалів лiнгвокраїнознавчого характеру / Укладачі : Т. Я. Кушнір, Й. С. Лісак, О. В. Горячук, Т. Й. Висоцька. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, – 272 с.
 2. Pagnottini Sebastiani D., Rossi Giacobbi O. Civiltà italiana.Testo di conversazione e cultura per stranieri / Donatella Pagnottini Sebastiani, Orietta Rossi – Guerra edizioni, 2004.
 3. L’itliano in affari / A cura di Rosella Bozzone Costa e gli altri. Corso multimediale – Società Dante Aliglieri : Il sole 24H, 2003.
 4. Prokopovych M. Dizionario Hoepli Ucraino-Italiano Italiano-Ucraino/ M. Prokopovych – Editore Hoepli, Milano 2021.

Інформаційні ресурси

Актуальна преса, журнали, інтернет-ресурси, телебачення, електронні носії.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму