Друга іноземна мова ІІ-ІV (італійська)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік
45Залік
53Залік
63Немає
73Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364МВЕ-21Горячук О. В.
МВП-21Горячук О. В.
МВР-21Горячук О. В.
464МВЕ-21Горячук О. В.
МВП-21Горячук О. В.
МВР-21Горячук О. В.
564МВЕ-31Горячук О. В.
МВП-31Горячук О. В.
МВР-31Горячук О. В.
664МВЕ-31Горячук О. В.
МВП-31Горячук О. В.
МВР-31Горячук О. В.
764МВЕ-41Горячук О. В.
МВП-41Горячук О. В.
МВР-41Горячук О. В.

Опис курсу

Основною метою вивчення другої іноземної мови на факультеті міжнародних відносин є формування та розвиток іншомовної компетенції, необхідної для коректного вирішення комунікативних задач у різноманітних ситуаціях побутового та професійного спілкування, формування соціокультурної компетенції і поведінкових стереотипів, необхідних для успішної адаптації випускників на ринку праці, вміння самостійно набувати знання для здійснення побутової та професійної комунікації іноземною мовою

Завдання курсу полягає у:

 • виробленні у студентів навичок розмовної мови на побутову та професійну тематику, прищепленні знань і навичок в нормативній граматиці,
 • навчанні основ письма,
 • ознайомленні з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру
 • забезпеченні вивчення основ другої іноземної мови з максимальною орієнтацією на попередньо набуті знання першої іноземної мови.

Рекомендована література

Основна

 1. Горячук О. В. Італійська мова: Фонетика. Навчальний посібник / О. В. Горячук – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, – 55 с.
 2. Скосаренко О. Граматика італійської мови. Довідник /О. Скосаренко – Київ: Арій, 2020. – 64 с.
 3. Dardano , Trifone P. La nuova grammatica della lingua italiana / Maurizio Dardano, Pietro Trifone. – Zanichelli, 1997. – 746 p.
 4. Forapani D. Italiano per giuristi / Forapani – Alma Edizioni, 2003
 5. La Grassa L’italiano all’università. Corso di lingua italiana per studenti stranieri / Matteo La Grassa. – Edilingua, 2011.
 6. Marin , Magnelli S. Nuovissimo progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana A1-A2/ T. Marin, S. Magnelli.– Edilingua, 2019.
 7. Patota , Romanelli N. Percorso Italia. Corso multimediale di lingua italiana per stranieri A1/ G. Patota, N. Romanelli. – De Agostini Scuola SpA – Novara, 2003.

Додаткова

 1. Золенкова О. Е. та ін. Італійська мова. Фонетика. Граматика. Довідник- самовчитель / О. Е. Золенкова, Д. Рудзанте, К. Г. Золенкова – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 160 с.
 2. Кушнір Т.Я. та ін. Benvenuti in Italia. Збірник матеріалів лінгвокраїнознавчого характеру / Т.Я.Кушнір, Й.С.Лісак, О.В.Горячук, Т.В.Висоцька. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 272 с.
 3. Baldello , Minciarelli F.  Leggere  l’italiano.  Letture  graduate  per  stranieri /
 4. Baldello, Minciarelli. – Le Monnier, Firenze, 1991.
 5. De Savorgnani G. Italia per stranieri. 30 lezioni di cultura e civiltà per conoscere l’Italia e gli italiani / G. De Savorgnani – Alma Edizioni, Firenze – 2016.
 6. Pagnottini Sebastiani , Rossi Giacobbi O. Civiltà italiana / D. Pagnottini Sebastiani, O. Rossi Giacobbi O. – Guerra edizioni, 2004.
 7. Zurulla Sapore d’Italia. Antologia di testi sulla cultura italiana con esercitazioni orali e scritte. Livello medio / M. Zurulla – Roma : EdiLingua, 1998. – 218 p.
 8. Prokopovych M. Dizionario Hoepli Ucraino-Italiano Italiano-Ucraino / M. Prokopovych – Editore Hoepli, Milano 2021.

Інформаційні ресурси

Актуальна преса, журнали, інтернет-ресурси, телебачення, електронні носії

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму