Комерційна дипломатія

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Москалик Р. Я.

Опис курсу

  В основі курсу покладено сучасні тенденції до глобалізації світогосподарських зв’язків та лібералізації міжнародної торгівлі товарами, послугами, правами інтелектуальної власності тощо. Розглядаються аспекти функціонування Світової організації торгівлі, а також механізми вирішення міжнародних комерційних суперечок в рамках багатосторонніх переговорів. Вивчення і запровадження позитивного досвіду в цих сферах є важливим для вступу України в СОТ, подальшої інтеграції української економіки в світовий економічний простір та здобуття додаткових переваг в результаті успішно проведених багатосторонніх торговельних переговорів.

   Об’єктом вивчення є: а) Світова організація торгівлі; б) інші міжнародні організації та угоди; в) промислово розвинені країни; г) країни, що розвиваються; д) країни з перехідною економікою.

   Предметом вивчення є: а) міжнародна торгівля товарами, послугами, правами інтелектуальної власності, пов’язані з торгівлею інвестиційні аспекти тощо; б) принципи, механізми та правила ГАТТ/СОТ; в) стратегія і тактика багатосторонніх торговельних переговорів.

   Метою вивчення є: а) ознайомлення з принципами функціонування, механізмами та правилами регулювання ГАТТ/СОТ; б) вивчення їх впливу на міжнародну торгівлю та інвестиції; в) вивчення особливостей формування стратегії та тактики багатосторонніх переговорів.

Рекомендована література

  1. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. посіб­ник. – Львів: Астролябія, 2005. – 520 с.
  2. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2003. – 660 с.
  3. Осика С.Г., Пятницький В.Т. Свiтова органiзацiя торгiвлi / Пiдручник. – К.: К.I.С., 2001. – 488 с.
  4. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 492 p.
  5. Trade Policy in the 1990s: Proceedings of a Conference Held at the University of Ottawa, Faculty of Law, May 17, 1991 / Edited by Smith M. G. , Steger D. P. – Ottawa: The Centre for Trade Policy and Law, 1994. – 120 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму