Комерційна дипломатія

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5доцент Москалик Р. Я.МВЕ-31

Опис курсу

В основі курсу покладено сучасні тенденції лібералізації міжнародної торгівлі. Розглядаються комплекс принципів і правил системи багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі товарами, послугами, торговельних аспектів прав інтелектуальної власності; особливості захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції та здобуття доступу вітчизняних товарів/послуг до іноземних ринків;  проблеми формування та функціонування системи ГАТТ/СОТ та доробок інших міжнародних організацій в галузі міжнародної торгівлі; механізми огляду торговельної політики та вирішення міжнарод­них торговельних суперечок; підходи до проведення торговельних переговорів на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

   Об’єктом вивчення є: а) Світова організація торгівлі; б) інші міжнародні організації та угоди; в) промислово розвинені країни; г) країни, що розвиваються; д) країни з перехідною економікою.

   Предметом вивчення є: а) міжнародна торгівля товарами, послугами, правами інтелектуальної власності, пов’язані з торгівлею інвестиційні аспекти тощо; б) принципи, механізми та правила ГАТТ/СОТ; в) стратегія і тактика багатосторонніх торговельних переговорів.

   Метою вивчення є: а) ознайомлення з принципами функціонування, механізмами та правилами регулювання ГАТТ/СОТ; б) вивчення їх впливу на міжнародну торгівлю та інвестиції; в) вивчення особливостей формування стратегії та тактики багатосторонніх переговорів.

Рекомендована література

 1. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. посіб­ник. Друге видання доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – 704 с.
 2. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2003. – 660 с.
 3. Осика С.Г., Пятницький В.Т. Свiтова органiзацiя торгiвлi / Пiдручник. – К.: К.I.С., 2001. – 488 с.
 4. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация (ВТО). – М.: Всероссийская академия внешней торговли, 2000.
 5. Захист прав iнтелектуальної власностi в контекстi вступу до СОТ / Навчальний посiбник за ред. Пятницького В.Т. – К.: UEPLAC, К.I.С., УАЗТ, 2001. – 80 с.
 6. Осика С.Г., Онiщук О.В., Осика А.С., Пятницький В.Т., Штефанюк О.В. Iнституцiональнi та процедурнi механiзми системи ГАТТ/СОТ у регулюваннi свiтової торгiвлi. – К.: УАЗТ, 2000.
 7. Осика С.Г., Пятницький В.Т., Онiщук О.В., Осика А.С., Штефанюк О.В. Регулювання ринкiв товарiв i послуг на засадах норм i принципiв системи ГАТТ/СОТ. – К.: УАЗТ, 2000.
 8. Осика С.Г., Пятницький В.Т., Осика А.С. Генеральна угода з тарифiв i торгiвлi як основа унiверсального мiжнародно-правового регулювання свiтової торгiвлi. – К.: УАЗТ, 1999.
 9. Офіційна веб-сторінка Міністерства економіки України. Вступ до СОТ. – http://www.me.gov.ua.
 10. Офіційна веб-сторінка Світової організації торгівлі. – http://www.wto.org
 11. Пятницький В.Т., Онiщук О.В. Мiжнародна торгiвля послугами на основi принципiв СОТ. – К.: UEPLAC, 2001. – 68 с.
 12. Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. К.: “Вимір”, Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998. – 520 с.
 13. Тарифні переговори в рамках Світової організації торгівлі / Навч. посібник за ред. П’ятницького В.Т. – К.: UEPLAC, УАЗТ, 2001.
 14. Торгiвля сiльськогосподарською продукцiєю: мiжнароднi аспекти // Навчальний посiбник за ред. Пятницького В.Т. – К.: UEPLAC, УАЗТ, 2001. – 67 с.
 15. Україна та Світова організація торгівлі (Аналітична доповідь Центру Разумкова). // Національна безпека та оборона. – 2002. – №6(30). – С.4. – [Цит. 2002, 30 вересня]. – Доступний з: <http://www.uceps.com.ua>.
 16. Scott Jeffrey J. The Global Trade Negotiations: What Can Be Achieved? Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1900.
 17. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 492 p.
 18. Trade Policy in the 1990s: Proceedings of a Conference Held at the University of Ottawa, Faculty of Law, May 17, 1991 / Edited by Smith M. G. , Steger D. P. – Ottawa: The Centre for Trade Policy and Law, 1994. – 120 р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус