Перша іноземна мова І-ІІ (французька)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Іспит
24.5Немає
35Іспит
46Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1128МВЕ-11Бернецька Г. Б.
МВП-11Станкевич І. Є.
МВР-11Рабош Г. М.
2112МВЕ-11Бернецька Г. Б.
МВП-11Станкевич І. Є.
МВР-11Рабош Г. М.
380МВЕ-21Бернецька Г. Б.
МВП-21Станкевич І. Є.
МВР-21Рабош Г. М.
480МВЕ-21Бернецька Г. Б.
МВП-21Станкевич І. Є.
МВР-21Рабош Г. М.

Опис курсу

Основною метою вивчення іноземної мови на факультеті міжнародних відносин є практичне опанування цієї мови як на діловому, так і на побутовому рівнях.

Завдання з іноземної мови передбачають формування такого комплексу навичок усної та писемної комунікації:

 • мовлення (побутова, культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • читання (художня, країнознавча, суспільно-політична, фахова література);
 • аудіювання (побутова, культурологічно- країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • письмо (побутова, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики).

Рекомендована література

Основна

 

 1. Єленіна З. І. Франція – Україна : Навч. посіб. / З. Єленіна  – К. : Знання України, 2005. – 158 с.
 2. Крючков Г. Г., ХлопукВ. С., Корж Л. П.Поглиблений курс французької мови / Г. Крючков, В. Хлопук, Л. Корж. – К. : Вища школа, 1998.
 3. ПоповаИ. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка. Практический курс /  И. Попова, Ж. Казакова. – Москва, 2000.
 4. СтанкевичІ. Є. Методичні вказівки для домашнього читання з французької мови для студентів факультету міжнародних відносин / І. Станкевич . – Львів : Видавничий центр факультету міжнародних відносин. Серія : Іноземні мови, 2013 – 77 с.
 5. ХоменкоЛ. О., Грищенко Л. А., Кропивко Р. Г., Мороз А. М. Le Français / Л. Хоменко, Л. Грищенко, Р. Кропивко, А. Мороз. – Вінниця : Нова книга, 2003.
 6. Grammaire de Maeyer.
 7. Grégoire M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français /  Grégoire, O. Thiévenaz. – К., 1997.
 8. MaugetG. Tours de langue et civilisation française /   Mauget – К., 1995.
 9. Popova I., Kasakova J. Manuel de français / I. Popova, J. Kasakova. – Москва, 2000.
 10. Potouchanskaia L. L., Youdina I. A., Chkounaeva I. D. Cours pratique de langue française / L. Potouchanskaia, I. Youdina, I. Chkounaeva. – Moсква, 1999.

Додаткова

 1. ГромоваО. А., Демидова Е. Л. Практический курс французского языка (продвинутый этап) : Учебное издание /  О. Громова, Е. Демидова. – Москва : ЧеРо, 1997. – 318 с.
 2. СтрутинськаЛ. В. Методичний посібник з курсу “Французька мова” для студентів факультету міжнародних відносин ІІ, ІІІ курсів / Л. Струтинська – Львів : Видавничий центр факультету міжнародних відносин. Серія: Іноземні мови. Випуск 7, 2005. – 66 с.
 3. PomirkoR., Poslavski-Popowyczyk  Civilisation ukrainienne /  R. Pomirko, E. Poslavski-Popowyczyk – Presse universitaire de Lviv, 2003. – 615 pp.

Силабус: Навчальна програма для спеціальності "Міжнародне право"

Завантажити силабус