Перша іноземна мова І-ІІ (французька)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Іспит
24.5Немає
35Іспит
46Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1128Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
Станкевич І. Є.
2112Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
Станкевич І. Є.
380Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
Станкевич І. Є.
480Бернецька Г. Б., Рабош Г. М.
Станкевич І. Є.

Опис курсу

Основною метою вивчення іноземної мови на факультеті міжнародних відносин є практичне опанування цієї мови як на діловому, так і на побутовому рівнях.

Завдання з іноземної мови передбачають формування такого комплексу навичок усної та писемної комунікації:

 • мовлення (побутова, культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • читання (художня, країнознавча, суспільно-політична, фахова література);
 • аудіювання (побутова, культурологічно- країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • письмо (побутова, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики).

Рекомендована література

Основна

 

 1. Єленіна З. І. Франція – Україна : Навч. посіб. / З. Єленіна  – К. : Знання України, 2005. – 158 с.
 2. Крючков Г. Г., ХлопукВ. С., Корж Л. П.Поглиблений курс французької мови / Г. Крючков, В. Хлопук, Л. Корж. – К. : Вища школа, 1998.
 3. ПоповаИ. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка. Практический курс /  И. Попова, Ж. Казакова. – Москва, 2000.
 4. СтанкевичІ. Є. Методичні вказівки для домашнього читання з французької мови для студентів факультету міжнародних відносин / І. Станкевич . – Львів : Видавничий центр факультету міжнародних відносин. Серія : Іноземні мови, 2013 – 77 с.
 5. ХоменкоЛ. О., Грищенко Л. А., Кропивко Р. Г., Мороз А. М. Le Français / Л. Хоменко, Л. Грищенко, Р. Кропивко, А. Мороз. – Вінниця : Нова книга, 2003.
 6. Grammaire de Maeyer.
 7. Grégoire M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français /  Grégoire, O. Thiévenaz. – К., 1997.
 8. MaugetG. Tours de langue et civilisation française /   Mauget – К., 1995.
 9. Popova I., Kasakova J. Manuel de français / I. Popova, J. Kasakova. – Москва, 2000.
 10. Potouchanskaia L. L., Youdina I. A., Chkounaeva I. D. Cours pratique de langue française / L. Potouchanskaia, I. Youdina, I. Chkounaeva. – Moсква, 1999.

Додаткова

 1. ГромоваО. А., Демидова Е. Л. Практический курс французского языка (продвинутый этап) : Учебное издание /  О. Громова, Е. Демидова. – Москва : ЧеРо, 1997. – 318 с.
 2. СтрутинськаЛ. В. Методичний посібник з курсу “Французька мова” для студентів факультету міжнародних відносин ІІ, ІІІ курсів / Л. Струтинська – Львів : Видавничий центр факультету міжнародних відносин. Серія: Іноземні мови. Випуск 7, 2005. – 66 с.
 3. PomirkoR., Poslavski-Popowyczyk  Civilisation ukrainienne /  R. Pomirko, E. Poslavski-Popowyczyk – Presse universitaire de Lviv, 2003. – 615 pp.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму