Перша іноземна мова І-ІІ (італійська)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Іспит
24.5Немає
35Іспит
46Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1128МВЕ-11Горячук О. В.
МВП-11Горячук О. В.
МВР-11Горячук О. В.
2112МВР-11Горячук О. В.
МВЕ-11Горячук О. В.
МВП-11Горячук О. В.
380МВЕ-21Горячук О. В.
МВП-21Горячук О. В.
МВР-21Горячук О. В.
480МВЕ-21Горячук О. В.
МВП-21Горячук О. В.
МВР-21Горячук О. В.

Опис курсу

Основною метою вивчення іноземної мови на факультеті міжнародних відносин є практичне опанування цієї мови як на діловому, так і на побутовому рівнях.

Завдання з іноземної мови передбачають формування такого комплексу навичок усної та писемної комунікації:

 • мовлення (побутова, культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • читання (художня, країнознавча, суспільно-політична, фахова література);
 • аудіювання (побутова, культурологічно- країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • письмо (побутова, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики).

Рекомендована література

Основна

 

 1. Грейзбард Л. Итальянский язык / Л. Грейзбард. – Москва, 2000. – 320 с.
 2. Горячук О. В. Італійська мова: Фонетика. Навчальний посібник / О. В. Горячук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 55 с.
 3. Добровольская Ю. А. Практический курс итальянского языка / Ю. А. Добровольская – Москва : Цитадель, 2000. – 491 с.
 4. Карулин Ю. А., Черданцева Т. З. Основной курс итальянского языка для начинающих / Ю. А. Карулин, Т. З. Черданцева. – Москва : Высшая школа, 1996. – 352 с.
 5. Лидина Л. Итальянский язык. Второй этап обучения / Л. Лидина. – Москва, 2001. – 400 с.
 6. Мильорини Б. Итальянская грамматика / Б. Мильорини. – С.-Петербург : Каро, 2004 – 304 с.
 7. Dardano M., Trifone P. La nuova grammatica della lingua italiana / Maurizio Dardano, Pientro Trifone. – Zanichelli, 1997. – 746 p.
 8. La Grassa M. L’italiano all’università. Corso di lingua italiana per studento stranieri / Matteo La Grassa. – Edilingua, 2011.
 9. Serianni L. Grammatica italiana / Luca Serianni. – UTET Libreria, 1989. –  750 p.
 10. Marin T., Magnelli S. Nuovo progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana /  Marin, S. Magnelli.–  Edilingua, 2012.
 11. Patota G., Romanelli N. Percorso Italia. Corso multimediale di lingua italiana per stranieri / G.Patota, N.  – De Agostini Scuola SpA – Novara, 2003.

Додаткова

 1. ЗоленковаО. Е. та ін. Італійська мова. Фонетика. Граматика. Довідник-самовчитель /  О. Е. Золенкова, Д. Рудзанте, К. Г. Золенкова – Тепнопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 160 с.
 2. Azzarà V. E. Viaggio in Italia. Testo di civiltà e cultura italiana per stranieri. Livello intermedio e avanzato / V. E. Azzarà. – Guerra edizioni, 1997.
 3. Baldello I., Minciarelli F. Leggere l’italiano. Letture graduate per stranieri /  Baldello, F. Minciarelli. – Le Monnier, Firenze, 1991.
 4. Pagnottini Sebastiani D., Rossi Giacobbi O. Civiltà italiana /  Pagnottini Sebastiani, O. Rossi Giacobbi O. –  Guerra edizioni, 2004.
 5. Del Rosso Insieme alle soglie del congiuntivo. Corso di letture mediate per studenti stranieri / R. Del Rosso.  –  Guerra edizioni, 1993.
 6. Zurulla Sapore d’Italia. Antologia di testi sulla cultura italiana con esercitazioni orali e scritte. Livello medio /  M. Zurulla – Roma : EdiLingua, 1998. – 218 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму