Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Немає
73Немає
82Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564МВЕ-31доцент Кам’янець В. М., Пілат М. Є.
МВП-31доцент Солтис М. О.
МВР-31
664МВЕ-31доцент Кам’янець В. М., доцент Солтис М. О.
МВП-31Пілат М. Є.
МВР-31
764МВЕ-41доцент Кам’янець В. М., доцент Солтис М. О.
МВП-41Пілат М. Є.
МВР-41
840МВЕ-41доцент Кам’янець В. М., доцент Солтис М. О.
МВП-41Пілат М. Є.
МВР-41

Опис курсу

Основною метою вивчення іноземної мови спеціальності на факультеті міжнародних відносин є практичне опанування іноземною мови на діловому, фаховому рівні відповідно до спеціальності.

Завдання з іноземної мови спеціальності передбачають формування такого комплексу навичок усної та писемної комунікації:

 • мовлення (культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • читання (країнознавча, суспільно-політична, фахова література);
 • аудіювання (культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • письмо (суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики).

Рекомендована література

Основна

 1. Галема О., Солтис М. Nicht allerAnfang ist schwer / Olga Galema, Mar’yana Soltys, Maryna Pilat, Anna Wasylyschyn. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2012. – 220 с.
 2. Dreyer, Schmitt Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik / C. Dreyer, R. Schmitt. – 1996.
 3. Іовенко О. С., Ничка І. Р. Deutsch nach Protokoll : навч. Посібник / О. Іовенко, І. Ничка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 166 ст.
 4. Кам’янець В. М. Дипломатія німецькою : посібник з лексики  для студентів факультетів міжнародних відносин / В. Кам’янець. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2009. – 179 с.
 5. Лужевский Б. М., Артемчук Г. И. Handbuch des Deutschlehrers / Б. Лужевский, Г. Артемчук. – 1985.
 6. Фрайхофф Д., Бекетова О. В., Ізерманн Н. Ринкова економіка / Німецька економічна мова / Д. Фрайхофф, О. В. Бекетова, Н. Ізерманн. – Киї в: Вид-во УАДУ, 1999. – 156 с.
 7. Aspekte Neu B2 Lehrbuch und Arbeitsbuch von Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag. – Klett-Langenscheidt München, 2015 – 204 S.
 8. Aspekte Neu C1 Lehrbuch und Arbeitsbuch von Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag. – Klett-Langenscheidt München, 2016 – 211 S.

Додаткова

 1. Пілат М. Є., Солтис М. О. Методичні вказівки з фонетики та граматики німецької мови (для студентів І курсу) / М. Пілат, М. Солтис – 2007.
 2. Постнікова О. М. Німецька мова. Розмовні теми / О. Постнікова. – 2000.
 3. Рудий В. Г., Ратич М. Т. Методичні вказівки до практичних занять з німецької мови на країнознавчу тематику / В. Рудий, М. Ратич. – Львів, 1991.
 4. Aufderstraße H., Bock H., Müller J., Müller H. Themen neu 3 / H. Aufderstraße, Bock, J. Müller, H. Müller. – 1992.
 5. Aufderstraße H., Bock H., Müller J., Müller H. Themen neu 2 / H. Aufderstraße, Bock, J. Müller, H. Müller. – 1992.
 6. Birkenhof G. M., Moltschanowa I. D. Bist du in der deutschen Grammatik beschlagen? / G. Birkenhof, I. Moltschanowa. – 1974.
 7. Heidemann W. Grammatik-Training. Grundstufe / W. Heidemann. – 1997.
 8. Jung L. Kaleidoskop Wirtschaft / L. Jung. – 1994.
 9. Kapp V. Übersetzer und Dolmetscher / L. Kapp . – 1991.
 10. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R. Aspekte 3 / Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag. – Berlin und München : Langenscheidt, 2010. – 208 S.
 11. Maryl A., Wortschatz und mehr / A. Maryl. – 1995.
 12. Panassjuk H. H.-J. Deutschland. Land und Leute / H. Panassjuk. – 1996.
 13. Schendels E. Deutsche Grammatik / E. Schendels . – 1988.
 14. Suschtchinskki I. Deutsch für Jurastudenten / I. Suschtchinskki. – 1999.
 15. Tetzeli H. J., Neuf-Münkel G., Lotour B. Deutsch als Fremdsprache. Mittelstufe / H. Tetzeli, G. Neuf-Münkel, B. Lotour. – 1988.
 16. Zingel M. Teste dein Deutsch / M. Zingel. – 1981.

                                                             Інформаційні ресурси                     

Актуальна преса, інтернет, телебачення

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму