Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Немає
73Немає
82Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564доцент Кам’янець В. М., Пілат М. Є.
доцент Солтис М. О.
664доцент Кам’янець В. М., доцент Солтис М. О.
Пілат М. Є.
764доцент Кам’янець В. М., доцент Солтис М. О.
Пілат М. Є.
840доцент Кам’янець В. М., доцент Солтис М. О.
Пілат М. Є.

Опис курсу

Основною метою вивчення іноземної мови спеціальності на факультеті міжнародних відносин є практичне опанування іноземною мови на діловому, фаховому рівні відповідно до спеціальності.

Завдання з іноземної мови спеціальності передбачають формування такого комплексу навичок усної та писемної комунікації:

 • мовлення (культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • читання (країнознавча, суспільно-політична, фахова література);
 • аудіювання (культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • письмо (суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики).

Рекомендована література

Основна

 1. Бориско Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка / Н. Бориско. – 1997.
 2. Галема О., Солтис М. Nicht allerAnfang ist schwer / OlgaGalema, Mar’yana Soltys, Maryna Pilat, Anna Wasylyschyn. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2012. – 220 с.
 3. Девекин В. Н., Белякова Л. Д. Говорите по-немецки / В. Девекин, Л. Белякова. – 1987.
 4. Драйер Х., Шмидт Р. Совершенствуем знания немецкого языка / Х. Драйер, Р. Шмидт. – 1996.
 5. Іовенко О. С., Ничка І. Р. Deutsch nach Protokoll : навч. Посібник / О. Іовенко, І. Ничка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 166 ст.
 6. Кам’янець В.  М. Дипломатія німецькою : посібник з лексики для студентів факультетів міжнародних відносин / В. Кам’янець. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2009. – 179 с.
 7. Лужевский Б. М., Артемчук Г. И. Handbuch des Deutschlehrers / Б. Лужевский, Г. Артемчук. – 1985.
 8. Фрайхофф Д., Бекетова О. В., Ізерманн Н. Ринкова економіка / Німецька економічна мова / Д. Фрайхофф, О. В. Бекетова, Н. Ізерманн. – Киї в: Вид-во УАДУ, 1999. – 156 с.

Додаткова

 1. ПанковаО. Т., Медникова А. И. Пособие по общественно-политической лексике немецкого языка / О. Панкова, А. Медникова. – 1988.
 2. Парамонова И. П., Эйхбаум Г. Н. Учебник немецкого языка / И. Парамонова, Г. Эйхбаум. – 1974.
 3. ПілатМ. Є., Солтис М. О. Методичні вказівки з фонетики та граматики німецької мови (для студентів І курсу) / М. Пілат, Мю Солтис – 2007.
 4. Постнікова О. М. Німецька мова. Розмовні теми / О. Постнікова. – 2000.
 5. Рудий В. Г., Ратич М. Т. Методичні вказівки до практичних занять з німецької мови на країнознавчу тематику / В. Рудий, М. Ратич. – Львів, 1991.
 6. Шендельс Е. И. Практическая грамматика немецкого языка / Е. Шендельс. – 1986.
 7. Шишкова Л. В., Детинина А. В. Вводный фонетический курс немецкого языка / Л. Шишкова, А.Детинина. – 1977.
 8. Aufderstraße H., Bock H., Müller J., Müller H. Themen neu 3 / Aufderstraße, H. Bock, J. Müller, H. Müller. – 1992.
 9. Aufderstraße, Bock H., Müller J., Müller H. Themen neu 2 / H. Aufderstraße, H. Bock, J. Müller, H. Müller. – 1992.
 10. Birkenhof M., Moltschanowa I. D. Bist du in der deutschen Grammatik beschlagen? / G. Birkenhof, I. Moltschanowa. – 1974.
 11. Heidemann Grammatik-Training. Grundstufe / W. Heidemann. – 1997.
 12. Jung Kaleidoskop Wirtschaft / L. Jung. – 1994.
 13. Kapp Übersetzer und Dolmetscher / L. Kapp . – 1991.
 14. Koithan, Schmitz H., Sieber T., Sonntag R. Aspekte 3 / Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag. – Berlin und München : Langenscheidt, 2010. – 208 S.
 15. Maryl, Wortschatz und mehr / A. Maryl. – 1995.
 16. Panassjuk H. H.-J. Deutschland. Land und Leute / H. Panassjuk. – 1996.
 17. Pankova P., Ljubomova S. M. Lehrbuch für das I. Studienjahr / M. Pankova, S. Ljubomova. – 1987.
 18. Popov A., Iwanowa N. D., Obnosow N. S. Praktisches Deutsch. – T.1 / A. Popov, N. Iwanowa, N. Obnosow. – 1997.
 19. Popov A., Iwanowa N. D., Obnosow N. S. Praktisches Deutsch. – T.2 / A. Popov, N. Iwanowa, N. Obnosow. – 1997.
 20. Schendels Deutsche Grammatik / E. Schendels . – 1988.
 21. Suschtchinskki Deutsch für Jurastudenten / I. Suschtchinskki. – 1999.
 22. Tetzeli J., Neuf-Münkel G., Lotour B. Deutsch als Fremdsprache. Mittelstufe / H. Tetzeli, G. Neuf-Münkel, B. Lotour. – 1988.
 23. Urojewa M., Kusnezowa O. F. Phonetik und Grammatik der deutschen Sprache / K. Urojewa, O. Kusnezowa. – 1985.
 24. Zingel Teste dein Deutsch / M. Zingel. – 1981.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму