Міжнародний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Шамборовський Г. О.МВЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810

Опис курсу

Курс ґрунтується на поняттях, категоріях, концепціях, принципах теорії менеджменту, що визначають тенденції та закономірності розвитку управлінських систем. Предметна область містить знання з менеджменту міжнародних корпорацій, кон’юнктури міжнародних ринків товарів та послуг, управління командами і лідерством, міжкультурного менеджменту, управління міжнародними проектами, міжнародного маркетингу, управління міжнародними ланцюгами поставок.
Мета та цілі курсу: Формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій. Основними завданнями дисципліни є: розуміння сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту; вивчення сучасних технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв’язання ними ключових проблем розвитку в умовах глобалізації економіки; формування вмінь застосувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах.

Рекомендована література

Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу: підручник/ МОН України, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ: Київський ун-т, 2018. – 687 с.
Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність/ за ред. В. І. Міщенка. – Київ: Знання-Прес, 2003. – 472 с.
Бурда Майкл, Виплош Чарлз. Макроекономіка. Європейський контекст: пер. з англ. – Київ: Основи, 1998. – 684 с
Рогач Олександр Теорії міжнародного бізнесу: підручник/ МОН України, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ: Київський ун-т, 2018. – 687 с.
Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств: підручник/ МОН МС України, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ: ДКС центр, 2013. – 348 с.
Вергун В.А., Ступницький О.І. Контролінг у системі міжнародного бізнесу: навчальний посібник/ МОН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 319 с.
Побоченко Л.М. Бізнес міжнародних економічних організацій: конспект лекцій/ МОН; Національний авіаційний університет. – Київ: НАУ-друк, 2010. – 80 с.
Березовенко С.М. Кон’юнктура світових товарних ринків: підручник/ МОН. – Київ: Київський університет, 2008. – 272 с.
Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: КНЕУ, 2001. – 340 с.

Силабус:

Завантажити силабус