Економіка і фінанси ЄС

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7доцент Кузенко Н. В.МВЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7доцент Кузенко Н. В.

Опис курсу

Дисципліна «Економіка і фінанси ЄС» є дисципліною вільного вибору студента для освітніх програм «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес» зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» для студентів 4-го року навчання. За бажанням студентів курс може викладатися англійською мовою.

Курс повинен забезпечити здобувачів освітнього рівня бакалавр необхідними знаннями та навичками, які дозволять здійснювати аналіз ефективності інтеграційних процесів та розуміти основні принципи функціонування економіки ЄС.

Рекомендована література

Основна:
1. Crafts N.F.R., Toniolo G. Economic Growth in Europe Since 1945. Cambridge University Press, 1996. – 600 pp.
2. McDonald F., Dearden S. European Economic Integration. – Німеччина: Financial Times. – 2005.
3. Новак, Алоїзи З.. Європейська інтеграція. Шанси для Польщі- досвід для України [Текст] / А. З. Новак ; пер. А. Дідух, Р. Гудь. – Л. : [б.в.], 2006. – 192 с. – Бібліогр.: с. 183-187. – ISBN 966-553-559-5

Допоміжна:
1. Європейська економічна інтеграція: навчальний посібник .С.М. Кваша, О.М. Файчук, О.В. Файчук. К.: НУБіП України.2019. 282 с.
2. Європейський Союз: Історія і засади функціонування (навчальний посібник) — В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко, 2012
3. Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції (Тренінг «Підготовка фахівців з європейської інтеграції») / за ред. В. І. Чужикова. – К. : КНЕУ, 2014. —224, [3] с.
4. Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції. Тренінг «Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС» / [В. Чужиков, В. Токар, О. Федірко та ін.] ; за ред. В. І. Чужикова. — К. : КНЕУ, 2015. — 232 с.

Інформаційні ресурси:
1. Official website of the European Central Bank –
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
2. Official website of the European Comissionhttps://ec.europa.eu/info/index_en.
3. Official website of the European Council –
https://www.consilium.europa.eu/.
4. Official website of the European Parliament –
https://www.europarl.europa.eu/portal/en.
5. Official website of the European Union –
https://european-union.europa.eu/index_en.
6. Official website of the EUROSTAT –
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
7. Офіційний сайт представництва ЄС: https://euua.kmu.gov.ua/european-union/

Силабус:

Завантажити силабус