Історія української та зарубіжної культури (Міжнародне право)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216МВП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МВП-11

Опис курсу

Кафедра: теорії та історії культури

Силабус:

Завантажити силабус