Міжнародне приватне право

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Малига В. А.МВП-21
432доцент Зубарева А. Є.МВП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МВП-21доцент Малига В. А.
432МВП-21доцент Зубарева А. Є.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Міжнародне приватне право» призначена для формування у студентів 2 курсу уявлень, знань та навичок, які мають приватно-правову спрямованість.

Мета – формування у студентів уявлень, знань та навичок, які пов’язані з приватно-правовими відносинами з іноземним елементом, з’ясування особливостей окремих суб’єктів міжнародного приватного права, пояснення правової природи колізійного та матеріально-правового методів та аналізу колізійних норм.

Курс забезпечує набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо розмежування публічно-правових та приватно-правових відносин, щодо застосування колізійних норм, що є необхідним у професійній діяльності юриста-міжнародника.

Завдання курсу –  надати комплексну систему знань про місце міжнародного приватного права в системі приватно-правових дисциплін; навчити правильно застосовувати колізійні та матеріальні норми щодо конкретних ситуацій, які виникають за участі фізичних та юридичних осіб; виявляти «іноземний елемент» в системі приватно-правових відносин.

Рекомендована література

 1. Білоусов Є.М., Яковюк І.В. Міжнародне приватне право : підручник. Х.: Право, 2021. 408 с.
 2. Вайцеховська О.Р., Руденко О.В. Міжнародне приватне право: загальна частина : навчально-методичний посібник. Х.: Право, 2023. 256 с.
 3. Вишновецька С.В., Корнєєв Ю.В. Міжнародне приватне право : навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2020. 164 с.
 4. Мироненко І.В. Міжнародне приватне право : навчальний посібник. К.: Алерта, 2013. 288 с.
 5. Міжнародне приватне право : навч. посібник / І.І. Килимник, А.М. Бровдій. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. 111 с.
 6. Міжнародне приватне право в Київському університеті : у 2 т. Т. 1. 1835-1991 / за ред. А.С. Довгерта. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 495 с.
 7. Міжнародне приватне право в Київському університеті : у 2 т. Т. 2. 1992-2007 / за ред. А.С. Довгерта. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 791 с.
 8. Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / За ред. проф. А. Довгерта. К.: Український центр правничих студій, 2001. 334 с.
 9. Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. К.: Алерта, 2012. 376 с.
 10. Міжнародне приватне право. Навч. посібник / За ред. С.Г. Кузьменка. К.: Центр учбової літератури, 2010. 316 с.
 11. Міжнародне приватне право. Навч. посібник / За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. К.: Юрінком Інтер, 2007. 368 с.
 12. Орловська І.Г. Міжнародне приватне право : підручник. К.: Університет «Україна», 2017. 269 с.
 13. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: навч. посібник. К.: Атіка, 2008. 608 с.

Силабус: Навчальна програма 1 семестр

Завантажити силабус

Силабус: Навчальна програма 2 семестр (Особлива частина)

Завантажити силабус