Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності II-III

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Зубарева А. Є.МВП-21
516доцент Зубарева А. Є.МВП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416МВП-21доцент Зубарева А. Є.
516МВП-31доцент Зубарева А. Є.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Мета – визначити особливості зовнішньоекономічної діяльності та окреслити її правове регулювання.

Завдання – дослідити правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: законодавство, міжнародні договори і звичаї, що застосовуються при регулюванні відносин у зовнішньоекономічній діяльності.

вміти: застосовувати в практичних ситуаціях міжнародно-правові та національні норми, що регулюють відносини в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Рекомендована література

 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // ВВРУ. – 1996. – № 30. – Ст. 141
 2. Декларація про Державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. // ВВР Української РСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
 4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
 5. Закон України «Про економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 1990 р. – № 142 – ХІІ // ВВР Української РСР. – 1990. – № 34. – Ст. 499.
 6. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р.№ 3792-ХІІ // ВВРУ. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
 7. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ // ВВРУ. – 1994. – № 16. – Ст. 93.
 8. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5 липня 1994 р. № 80/94 – ВР // ВВРУ. – 1994. – № 31. – Ст. 286.
 9. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р. № 93/96- ВР // ВВРУ. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
 10. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня1996 р. № 236/96 – ВР // ВВРУ. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
 11. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001. – № 47. – Ст. 251.
 12. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. №157/91 – ВР // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 35. – Ст. 142.
 13. Зобов’язальне право: Теорія і практика / За ред. О.В.Дзери. – К., 1998.
 14. Денисенко В.В. Міжнародно-правова основа національного морського права України (теоретичні аспекти). – Одеса: АТ БАХВА, 1995. – 103с.
 15. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. – Київ: Вентурі, 1996. – 219с.
 16. Зобов’язальне право. – К.: Юрінком інтер, 1998. – 910с.
 17. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). – К.: Атіка, 2000.
 18. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
 19. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Підручник – К.: Алерта, 2017.
 20. Фединяк Л. Нормативні акти України та її потреби щодо регулювання питань юрисдикційного імунітету держави та її органів // Право України. 1999. – № 2. – С. 108-109.
 21. Фединяк Л. Підсудність та юрисдикційний імунітет держави, її органів та представників. – Львів: Світ, 1998. – 24с.
 22. Цивільне право. Загальна частина / За ред.. О.А.Підопригори, Д.В.Бобрової. – Київ: Вентурі, 1995. – 416с.

Силабус: Навчальна програма для 2 курсу

Завантажити силабус

Силабус: Навчальна програма для 3 курсу

Завантажити силабус