Інформаційна безпека

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Поліщук К. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є вивчення тенденцій розвитку інформаційної безпеки під впливом високих (інформаційно-комунікаційних) технологій; сформувати у студентів розуміння сутності явища інформаційна безпека, ознайомити з основними загрозами інформаційній безпеці та виробити уявлення про ефективність інструментів забезпечення інформаційної безпеки держави.
Завдання курсу спрямовані на ознайомлення студентів з особливостями сучасних міжнародних інформаційних відносин і тенденціями їх розвитку у зрізі інформаційної безпеки. В рамках курсу розглядаються найважливіші аспекти феномена «інформаційна безпека», у контексті якого завданнями є прищепити у студентів навики самостійного аналізу загроз інформаційній безпеці держави; сформувати навики виокремлення тенденцій, які властиві сучасним загрозам інформаційній безпеці у соціальних Інтернет-сервісах; визначити напрями і можливості вдосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки України.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати
• основні ознаки інформаційної безпеки на рівні індивіда-суспільства-держави-світу;
• загрози інформаційній безпеці та їх різновиди;
• методики оцінювання загроз інформаційній безпеці у соціальних Інтернет- сервісах;
• особливості інформаційно-психологічного протиборства у XX – на початку XXІ ст.;
• інститути й інструменти забезпечення інформаційної безпеки України;
• причини та методи ведення інформаційної війни Російської Федерації проти України;
• cтандарти міжнародних організацій у сфері інформаційної безпеки;
вміти:
• користуватися знанням підходів до визначення інформаційної безпеки;
• розуміти проблематику і специфіку загроз інформаційній безпеці;
• знати основні різновиди загроз інформаційній безпеці;
• розрізняти основні напрями і можливості вдосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки на національному і міжнародному рівнях, її проблемні аспекти;
• виявляти причини інформаційних воєн;
• оволодіти навичками прогнозування розвитку соціально-політичних процесів в контексті інформаційних операцій та воєн.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму